افتتاح بخش ویژه ترکیه در کتابخانه ملی ایران

افتتاح بخش ویژه ترکیه در کتابخانه ملی ایران

بخش ویژه کتاب های زبان ترکی استانبولی با عنوان « پنجره ترکیه» با اهدای 1500 جلد کتاب از سوی سفارت ترکیه در ایران با حضور سفیر و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح شد. ( Elahe Salari - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح بخش ویژه ترکیه در کتابخانه ملی ایران Fotoğraf: Elahe Salari

بخش ویژه کتاب های زبان ترکی استانبولی با عنوان « پنجره ترکیه» با اهدای 1500 جلد کتاب از سوی سفارت ترکیه در ایران با حضور سفیر و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح شد. ( Elahe Salari - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح بخش ویژه ترکیه در کتابخانه ملی ایران Fotoğraf: Elahe Salari

بخش ویژه کتاب های زبان ترکی استانبولی با عنوان « پنجره ترکیه» با اهدای 1500 جلد کتاب از سوی سفارت ترکیه در ایران با حضور سفیر و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح شد. ( Elahe Salari - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح بخش ویژه ترکیه در کتابخانه ملی ایران Fotoğraf: Elahe Salari

بخش ویژه کتاب های زبان ترکی استانبولی با عنوان « پنجره ترکیه» با اهدای 1500 جلد کتاب از سوی سفارت ترکیه در ایران با حضور سفیر و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح شد. ( Elahe Salari - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح بخش ویژه ترکیه در کتابخانه ملی ایران Fotoğraf: Elahe Salari

بخش ویژه کتاب های زبان ترکی استانبولی با عنوان « پنجره ترکیه» با اهدای 1500 جلد کتاب از سوی سفارت ترکیه در ایران با حضور سفیر و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح شد. ( Elahe Salari - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح بخش ویژه ترکیه در کتابخانه ملی ایران Fotoğraf: Elahe Salari

بخش ویژه کتاب های زبان ترکی استانبولی با عنوان « پنجره ترکیه» با اهدای 1500 جلد کتاب از سوی سفارت ترکیه در ایران با حضور سفیر و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح شد. ( Elahe Salari - خبرگزاری آناتولی )

افتتاح بخش ویژه ترکیه در کتابخانه ملی ایران Fotoğraf: Elahe Salari

بخش ویژه کتاب های زبان ترکی استانبولی با عنوان « پنجره ترکیه» با اهدای 1500 جلد کتاب از سوی سفارت ترکیه در ایران با حضور سفیر و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح شد. ( Elahe Salari - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها