اعزام تکاوران ارتش ترکیه به نقاط دیده‌بانی در ادلب

اعزام تکاوران ارتش ترکیه به نقاط دیده‌بانی در ادلب

ارتش ترکیه برای تقویت مراکز دیده‌بانی در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه، چندین فروند خودروی زرهی نفر‌بر و یگان‌‌های تکاوری به این مراکز اعزام کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

اعزام تکاوران ارتش ترکیه به نقاط دیده‌بانی در ادلب Fotoğraf: Cem Genco

ارتش ترکیه برای تقویت مراکز دیده‌بانی در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه، چندین فروند خودروی زرهی نفر‌بر و یگان‌‌های تکاوری به این مراکز اعزام کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

اعزام تکاوران ارتش ترکیه به نقاط دیده‌بانی در ادلب Fotoğraf: Cem Genco

ارتش ترکیه برای تقویت مراکز دیده‌بانی در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه، چندین فروند خودروی زرهی نفر‌بر و یگان‌‌های تکاوری به این مراکز اعزام کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

اعزام تکاوران ارتش ترکیه به نقاط دیده‌بانی در ادلب Fotoğraf: Cem Genco

ارتش ترکیه برای تقویت مراکز دیده‌بانی در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه، چندین فروند خودروی زرهی نفر‌بر و یگان‌‌های تکاوری به این مراکز اعزام کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

اعزام تکاوران ارتش ترکیه به نقاط دیده‌بانی در ادلب Fotoğraf: Cem Genco

ارتش ترکیه برای تقویت مراکز دیده‌بانی در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه، چندین فروند خودروی زرهی نفر‌بر و یگان‌‌های تکاوری به این مراکز اعزام کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

اعزام تکاوران ارتش ترکیه به نقاط دیده‌بانی در ادلب Fotoğraf: Cem Genco

ارتش ترکیه برای تقویت مراکز دیده‌بانی در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه، چندین فروند خودروی زرهی نفر‌بر و یگان‌‌های تکاوری به این مراکز اعزام کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

اعزام تکاوران ارتش ترکیه به نقاط دیده‌بانی در ادلب Fotoğraf: Cem Genco

ارتش ترکیه برای تقویت مراکز دیده‌بانی در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه، چندین فروند خودروی زرهی نفر‌بر و یگان‌‌های تکاوری به این مراکز اعزام کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

اعزام تکاوران ارتش ترکیه به نقاط دیده‌بانی در ادلب Fotoğraf: Cem Genco

ارتش ترکیه برای تقویت مراکز دیده‌بانی در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه، چندین فروند خودروی زرهی نفر‌بر و یگان‌‌های تکاوری به این مراکز اعزام کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

اعزام تکاوران ارتش ترکیه به نقاط دیده‌بانی در ادلب Fotoğraf: Cem Genco

ارتش ترکیه برای تقویت مراکز دیده‌بانی در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه، چندین فروند خودروی زرهی نفر‌بر و یگان‌‌های تکاوری به این مراکز اعزام کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

اعزام تکاوران ارتش ترکیه به نقاط دیده‌بانی در ادلب Fotoğraf: Cem Genco

ارتش ترکیه برای تقویت مراکز دیده‌بانی در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه، چندین فروند خودروی زرهی نفر‌بر و یگان‌‌های تکاوری به این مراکز اعزام کرد. ( Cem Genco - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها