اعتراض مردم فلسطین به تصمیم آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد

اعتراض مردم فلسطین به تصمیم آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد

گروهی از فلسطینیان در اعتراض به محدود شدن کمک های بشردوستانه از سوی آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (UNRWA) در غزه تجمع کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض مردم فلسطین به تصمیم آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از فلسطینیان در اعتراض به محدود شدن کمک های بشردوستانه از سوی آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (UNRWA) در غزه تجمع کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض مردم فلسطین به تصمیم آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از فلسطینیان در اعتراض به محدود شدن کمک های بشردوستانه از سوی آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (UNRWA) در غزه تجمع کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض مردم فلسطین به تصمیم آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از فلسطینیان در اعتراض به محدود شدن کمک های بشردوستانه از سوی آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (UNRWA) در غزه تجمع کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض مردم فلسطین به تصمیم آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از فلسطینیان در اعتراض به محدود شدن کمک های بشردوستانه از سوی آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (UNRWA) در غزه تجمع کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض مردم فلسطین به تصمیم آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از فلسطینیان در اعتراض به محدود شدن کمک های بشردوستانه از سوی آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (UNRWA) در غزه تجمع کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض مردم فلسطین به تصمیم آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از فلسطینیان در اعتراض به محدود شدن کمک های بشردوستانه از سوی آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (UNRWA) در غزه تجمع کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض مردم فلسطین به تصمیم آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از فلسطینیان در اعتراض به محدود شدن کمک های بشردوستانه از سوی آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (UNRWA) در غزه تجمع کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض مردم فلسطین به تصمیم آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از فلسطینیان در اعتراض به محدود شدن کمک های بشردوستانه از سوی آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (UNRWA) در غزه تجمع کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض مردم فلسطین به تصمیم آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از فلسطینیان در اعتراض به محدود شدن کمک های بشردوستانه از سوی آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (UNRWA) در غزه تجمع کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض مردم فلسطین به تصمیم آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از فلسطینیان در اعتراض به محدود شدن کمک های بشردوستانه از سوی آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (UNRWA) در غزه تجمع کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

اعتراض مردم فلسطین به تصمیم آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد Fotoğraf: Mustafa Hassona

گروهی از فلسطینیان در اعتراض به محدود شدن کمک های بشردوستانه از سوی آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد (UNRWA) در غزه تجمع کردند. ( Mustafa Hassona - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها