اشتیاق ساکنان اصلی شوشا برای بازگشت به خانه‌هایشان

اشتیاق ساکنان اصلی شوشا برای بازگشت به خانه‌هایشان

ساکنان اصلی شهر تاریخی شوشا که طی عملیات اخیر ارتش جمهوری آذربایجان از اشغال 28 ساله ارمنستان آزاد شده، برای بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خود لحظه شماری می‌کنند. خانواده محرم‌اف یکی از خانواده‌هایی که تقریبا سه دهه پیش توسط نیروهای ارمنی از شهر شوشا رانده شدند و طی این مدت در مناطق مختلف جمهوری آذربایجان به زندگی خود ادامه دادند، است. هملت محرم‌اف پدر و سوقایت مدداوا مادر این خانواده می‌گویند که 28 سال پیش به همراه سه فرزند خردسال خود مجبور به ترک شوشا شدند و حالا بی صبرانه منتظر بازگشت به شوشا به همراه نوه‌های خود هستند. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

اشتیاق ساکنان اصلی شوشا برای بازگشت به خانه‌هایشان Fotoğraf: Resul Rehimov

ساکنان اصلی شهر تاریخی شوشا که طی عملیات اخیر ارتش جمهوری آذربایجان از اشغال 28 ساله ارمنستان آزاد شده، برای بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خود لحظه شماری می‌کنند. خانواده حسن‌اف نیز یکی دیگر از خانواده های تبعید شده از شوشا است که زندگی سختی را طی 28 سال گذشته تجربه کرده‌اند. این خانواده خانه خود در باکو را با پرچم آذربایجان و ترکیه مزین کرده‌اند و طی روزهای گذشته میزبان بسیاری از آشنایان و مهمانانی بوده‌اند که برای تبریک مهمان‌شان شده‌اند. بای‌بالا حسن‌اف پدر این خانواده می‌گوید که طی سالهای گذشته همواره برای نوه‌هایش درباره زیبایی‌های شهر شوشا صحبت کرده است. او که 28 سال است کلید خانه‌اش در شوشا را نگه داشته، می‌گوید: نخستین روزی که دولت اجازه دهد همراه فرزندان و نوه‌هایم راهی شوشا، شهر آبا و اجدادی‌ام خواهم شد. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

اشتیاق ساکنان اصلی شوشا برای بازگشت به خانه‌هایشان Fotoğraf: Resul Rehimov

ساکنان اصلی شهر تاریخی شوشا که طی عملیات اخیر ارتش جمهوری آذربایجان از اشغال 28 ساله ارمنستان آزاد شده، برای بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خود لحظه شماری می‌کنند. خانواده حسن‌اف نیز یکی دیگر از خانواده های تبعید شده از شوشا است که زندگی سختی را طی 28 سال گذشته تجربه کرده‌اند. این خانواده خانه خود در باکو را با پرچم آذربایجان و ترکیه مزین کرده‌اند و طی روزهای گذشته میزبان بسیاری از آشنایان و مهمانانی بوده‌اند که برای تبریک مهمان‌شان شده‌اند. بای‌بالا حسن‌اف پدر این خانواده می‌گوید که طی سالهای گذشته همواره برای نوه‌هایش درباره زیبایی‌های شهر شوشا صحبت کرده است. او که 28 سال است کلید خانه‌اش در شوشا را نگه داشته، می‌گوید: نخستین روزی که دولت اجازه دهد همراه فرزندان و نوه‌هایم راهی شوشا، شهر آبا و اجدادی‌ام خواهم شد. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

اشتیاق ساکنان اصلی شوشا برای بازگشت به خانه‌هایشان Fotoğraf: Resul Rehimov

ساکنان اصلی شهر تاریخی شوشا که طی عملیات اخیر ارتش جمهوری آذربایجان از اشغال 28 ساله ارمنستان آزاد شده، برای بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خود لحظه شماری می‌کنند. خانواده حسن‌اف نیز یکی دیگر از خانواده های تبعید شده از شوشا است که زندگی سختی را طی 28 سال گذشته تجربه کرده‌اند. این خانواده خانه خود در باکو را با پرچم آذربایجان و ترکیه مزین کرده‌اند و طی روزهای گذشته میزبان بسیاری از آشنایان و مهمانانی بوده‌اند که برای تبریک مهمان‌شان شده‌اند. بای‌بالا حسن‌اف پدر این خانواده می‌گوید که طی سالهای گذشته همواره برای نوه‌هایش درباره زیبایی‌های شهر شوشا صحبت کرده است. او که 28 سال است کلید خانه‌اش در شوشا را نگه داشته، می‌گوید: نخستین روزی که دولت اجازه دهد همراه فرزندان و نوه‌هایم راهی شوشا، شهر آبا و اجدادی‌ام خواهم شد. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )


اشتیاق ساکنان اصلی شوشا برای بازگشت به خانه‌هایشان Fotoğraf: Resul Rehimov

ساکنان اصلی شهر تاریخی شوشا که طی عملیات اخیر ارتش جمهوری آذربایجان از اشغال 28 ساله ارمنستان آزاد شده، برای بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خود لحظه شماری می‌کنند. خانواده محرم‌اف یکی از خانواده‌هایی که تقریبا سه دهه پیش توسط نیروهای ارمنی از شهر شوشا رانده شدند و طی این مدت در مناطق مختلف جمهوری آذربایجان به زندگی خود ادامه دادند، است. هملت محرم‌اف پدر و سوقایت مدداوا مادر این خانواده می‌گویند که 28 سال پیش به همراه سه فرزند خردسال خود مجبور به ترک شوشا شدند و حالا بی صبرانه منتظر بازگشت به شوشا به همراه نوه‌های خود هستند. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )


اشتیاق ساکنان اصلی شوشا برای بازگشت به خانه‌هایشان Fotoğraf: Resul Rehimov

ساکنان اصلی شهر تاریخی شوشا که طی عملیات اخیر ارتش جمهوری آذربایجان از اشغال 28 ساله ارمنستان آزاد شده، برای بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خود لحظه شماری می‌کنند. خانواده محرم‌اف یکی از خانواده‌هایی که تقریبا سه دهه پیش توسط نیروهای ارمنی از شهر شوشا رانده شدند و طی این مدت در مناطق مختلف جمهوری آذربایجان به زندگی خود ادامه دادند، است. هملت محرم‌اف پدر و سوقایت مدداوا مادر این خانواده می‌گویند که 28 سال پیش به همراه سه فرزند خردسال خود مجبور به ترک شوشا شدند و حالا بی صبرانه منتظر بازگشت به شوشا به همراه نوه‌های خود هستند. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها