استقبال گسترده گردشگران از کوه نمرود در ترکیه

استقبال گسترده گردشگران از کوه نمرود در ترکیه

کوه نمرود در استان آدی‌یامان ترکیه، به عنوان یکی از زیباترین مناطق کشور در فصل تابستان با سیل توریست‌های داخلی و خارجی مواجه شده است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از کوه نمرود در ترکیه
Fotoğraf: Kemal Karagöz

کوه نمرود در استان آدی‌یامان ترکیه، به عنوان یکی از زیباترین مناطق کشور در فصل تابستان با سیل توریست‌های داخلی و خارجی مواجه شده است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از کوه نمرود در ترکیه
Fotoğraf: Kemal Karagöz

کوه نمرود در استان آدی‌یامان ترکیه، به عنوان یکی از زیباترین مناطق کشور در فصل تابستان با سیل توریست‌های داخلی و خارجی مواجه شده است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از کوه نمرود در ترکیه
Fotoğraf: Kemal Karagöz

کوه نمرود در استان آدی‌یامان ترکیه، به عنوان یکی از زیباترین مناطق کشور در فصل تابستان با سیل توریست‌های داخلی و خارجی مواجه شده است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از کوه نمرود در ترکیه
Fotoğraf: Kemal Karagöz

کوه نمرود در استان آدی‌یامان ترکیه، به عنوان یکی از زیباترین مناطق کشور در فصل تابستان با سیل توریست‌های داخلی و خارجی مواجه شده است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از کوه نمرود در ترکیه
Fotoğraf: Kemal Karagöz

کوه نمرود در استان آدی‌یامان ترکیه، به عنوان یکی از زیباترین مناطق کشور در فصل تابستان با سیل توریست‌های داخلی و خارجی مواجه شده است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از کوه نمرود در ترکیه
Fotoğraf: Kemal Karagöz

کوه نمرود در استان آدی‌یامان ترکیه، به عنوان یکی از زیباترین مناطق کشور در فصل تابستان با سیل توریست‌های داخلی و خارجی مواجه شده است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از کوه نمرود در ترکیه
Fotoğraf: Kemal Karagöz

کوه نمرود در استان آدی‌یامان ترکیه، به عنوان یکی از زیباترین مناطق کشور در فصل تابستان با سیل توریست‌های داخلی و خارجی مواجه شده است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از کوه نمرود در ترکیه
Fotoğraf: Kemal Karagöz

کوه نمرود در استان آدی‌یامان ترکیه، به عنوان یکی از زیباترین مناطق کشور در فصل تابستان با سیل توریست‌های داخلی و خارجی مواجه شده است. ( Kemal Karagöz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها