استقبال گسترده گردشگران از منطقه باستانی گوبکلی تپه

استقبال گسترده گردشگران از منطقه باستانی گوبکلی تپه

منطقه باستانی گوبکلی تپه در استان شانلی اورفه ترکیه که در لیست میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار دارد، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده بازدیدکنندگان قرار می گیرد. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از منطقه باستانی گوبکلی تپه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه باستانی گوبکلی تپه در استان شانلی اورفه ترکیه که در لیست میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار دارد، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده بازدیدکنندگان قرار می گیرد. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از منطقه باستانی گوبکلی تپه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه باستانی گوبکلی تپه در استان شانلی اورفه ترکیه که در لیست میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار دارد، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده بازدیدکنندگان قرار می گیرد. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از منطقه باستانی گوبکلی تپه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه باستانی گوبکلی تپه در استان شانلی اورفه ترکیه که در لیست میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار دارد، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده بازدیدکنندگان قرار می گیرد. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از منطقه باستانی گوبکلی تپه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه باستانی گوبکلی تپه در استان شانلی اورفه ترکیه که در لیست میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار دارد، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده بازدیدکنندگان قرار می گیرد. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از منطقه باستانی گوبکلی تپه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه باستانی گوبکلی تپه در استان شانلی اورفه ترکیه که در لیست میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار دارد، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده بازدیدکنندگان قرار می گیرد. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از منطقه باستانی گوبکلی تپه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه باستانی گوبکلی تپه در استان شانلی اورفه ترکیه که در لیست میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار دارد، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده بازدیدکنندگان قرار می گیرد. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از منطقه باستانی گوبکلی تپه Fotoğraf: Rauf Maltaş

منطقه باستانی گوبکلی تپه در استان شانلی اورفه ترکیه که در لیست میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) قرار دارد، با فرا رسیدن تعطیلات میان ترم مورد توجه گسترده بازدیدکنندگان قرار می گیرد. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها