استقبال گسترده گردشگران از غار تیناز تپه در قونیه ترکیه

استقبال گسترده گردشگران از غار تیناز تپه در قونیه ترکیه

غار تیناز تپه در کوههای توروس واقع در شهرستان سیدشهیر استان قونیه ترکیه با زیبایی های بی نظیرش مورد استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از غار تیناز تپه در قونیه ترکیه Fotoğraf: Fahri Kubilay

غار تیناز تپه در کوههای توروس واقع در شهرستان سیدشهیر استان قونیه ترکیه با زیبایی های بی نظیرش مورد استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از غار تیناز تپه در قونیه ترکیه Fotoğraf: Fahri Kubilay

غار تیناز تپه در کوههای توروس واقع در شهرستان سیدشهیر استان قونیه ترکیه با زیبایی های بی نظیرش مورد استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از غار تیناز تپه در قونیه ترکیه Fotoğraf: Fahri Kubilay

غار تیناز تپه در کوههای توروس واقع در شهرستان سیدشهیر استان قونیه ترکیه با زیبایی های بی نظیرش مورد استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از غار تیناز تپه در قونیه ترکیه Fotoğraf: Fahri Kubilay

غار تیناز تپه در کوههای توروس واقع در شهرستان سیدشهیر استان قونیه ترکیه با زیبایی های بی نظیرش مورد استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از غار تیناز تپه در قونیه ترکیه Fotoğraf: Fahri Kubilay

غار تیناز تپه در کوههای توروس واقع در شهرستان سیدشهیر استان قونیه ترکیه با زیبایی های بی نظیرش مورد استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها