استقبال گسترده از غرفه ترکیه در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مسه 2019

استقبال گسترده از غرفه ترکیه در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مسه 2019

غرفه ترکیه در اولین روز از نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مسه 2019 که با حضور حدود 850 شرکت از 80 کشور در وین پایتخت اتریش گشایش یافته است، مورد استقبال گسترده بازدید کنندگان قرار گرفت. ( Aşkın Kıyağan - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از غرفه ترکیه در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مسه 2019 Fotoğraf: Aşkın Kıyağan

غرفه ترکیه در اولین روز از نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مسه 2019 که با حضور حدود 850 شرکت از 80 کشور در وین پایتخت اتریش گشایش یافته است، مورد استقبال گسترده بازدید کنندگان قرار گرفت. ( Aşkın Kıyağan - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از غرفه ترکیه در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مسه 2019 Fotoğraf: Aşkın Kıyağan

غرفه ترکیه در اولین روز از نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مسه 2019 که با حضور حدود 850 شرکت از 80 کشور در وین پایتخت اتریش گشایش یافته است، مورد استقبال گسترده بازدید کنندگان قرار گرفت. ( Aşkın Kıyağan - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از غرفه ترکیه در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مسه 2019 Fotoğraf: Aşkın Kıyağan

غرفه ترکیه در اولین روز از نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مسه 2019 که با حضور حدود 850 شرکت از 80 کشور در وین پایتخت اتریش گشایش یافته است، مورد استقبال گسترده بازدید کنندگان قرار گرفت. ( Aşkın Kıyağan - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از غرفه ترکیه در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مسه 2019 Fotoğraf: Aşkın Kıyağan

غرفه ترکیه در اولین روز از نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مسه 2019 که با حضور حدود 850 شرکت از 80 کشور در وین پایتخت اتریش گشایش یافته است، مورد استقبال گسترده بازدید کنندگان قرار گرفت. ( Aşkın Kıyağan - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده از غرفه ترکیه در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مسه 2019 Fotoğraf: Aşkın Kıyağan

غرفه ترکیه در اولین روز از نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مسه 2019 که با حضور حدود 850 شرکت از 80 کشور در وین پایتخت اتریش گشایش یافته است، مورد استقبال گسترده بازدید کنندگان قرار گرفت. ( Aşkın Kıyağan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها