استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گردشگران از دریاچه کاراگول در آرتوین ترکیه Fotoğraf: Yusuf Okur

پارک طبیعت کاراگول، واقع در شهرستان بورچکای استان آرتوین ترکیه به لحاظ برخورداری از چشم‌اندازهای بی‌نظیر یکی از مقاصد محبوب گردشگران و علاقمندان به عکاسی طبیعت به شمار می‌رود. ( Yusuf Okur - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها