استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
10.10.2021

گالری‌های ایرانی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول، از محل و نحوه برگزاری نمایشگاه امسال ابراز رضایت کردند. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

گالری‌های ایرانی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول، از محل و نحوه برگزاری نمایشگاه امسال ابراز رضایت کردند. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

گالری‌های ایرانی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول، از محل و نحوه برگزاری نمایشگاه امسال ابراز رضایت کردند. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

گالری‌های ایرانی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول، از محل و نحوه برگزاری نمایشگاه امسال ابراز رضایت کردند. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

گالری‌های ایرانی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول، از محل و نحوه برگزاری نمایشگاه امسال ابراز رضایت کردند. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

گالری‌های ایرانی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول، از محل و نحوه برگزاری نمایشگاه امسال ابراز رضایت کردند. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

نوید عظیمی سجادی یکی از آرتیست‌های گالری باوان تهران که با 50 اثر در این نمایشگاه متعلق به خود همراه با این گالری در نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول شرکت کرده است، اظهار داشت: به نظرم فضا بهتر از دوره‌های قبل و خیلی زیبا است. نمایشگاه هنری استانبول در این زمینه رویداد بسیار مهمی است، به همین خاطر شاید نحوه سازماندهی می‌توانست بهتر باشد. چرا که استانبول شهر پر اهمیت بوده و توقعات هم به همین دلیل بالا است. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

گالری‌های ایرانی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول، از محل و نحوه برگزاری نمایشگاه امسال ابراز رضایت کردند. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

گالری‌های ایرانی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول، از محل و نحوه برگزاری نمایشگاه امسال ابراز رضایت کردند. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

نوید عظیمی سجادی یکی از آرتیست‌های گالری باوان تهران که با 50 اثر در این نمایشگاه متعلق به خود همراه با این گالری در نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول شرکت کرده است، اظهار داشت: به نظرم فضا بهتر از دوره‌های قبل و خیلی زیبا است. نمایشگاه هنری استانبول در این زمینه رویداد بسیار مهمی است، به همین خاطر شاید نحوه سازماندهی می‌توانست بهتر باشد. چرا که استانبول شهر پر اهمیت بوده و توقعات هم به همین دلیل بالا است. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

گالری‌های ایرانی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول، از محل و نحوه برگزاری نمایشگاه امسال ابراز رضایت کردند. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

گالری‌های ایرانی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول، از محل و نحوه برگزاری نمایشگاه امسال ابراز رضایت کردند. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

امیر بهمن امیریان، مسئول گالری ایرانشهر تهران که با 8 و در مجموع 35 اثر برای نخستین بار در این نمایشگاه شرکت کرده است، در این زمینه گفت: با 8 هنرمند، سیامک فیلی‌زاده محمد رضا یزدی، داوود زندیان شایا شهرستانی، سلمان خوش‌رو، رضا بهاروند مهدی شیراحمدی و فرشید داوودی در مجموع در اینجا حضور داریم. قبلا به عنوان یک بازدیدکننده در این نمایشگاه حضور داشتم، فضای جدید امسال خیلی قابل توجه است و به نظرم در آینده این نمایشگاه‌ها موثر خواهد بود. تیم برگزاری قبل از تاریخ آغاز تلاش زیادی می‌کردند، همه چیز هماهنگ شده بود. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

گالری‌های ایرانی شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول، از محل و نحوه برگزاری نمایشگاه امسال ابراز رضایت کردند. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گالری‌های ایرانی از محل جدید برگزاری نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

زهرا قیاسی از هنرمندان این گالری که با یک اثر در نمایشگاه هنرهای معاصر استانبول شرکت کرده است، با اشاره دریافت واکنش‌های مثبت از بازدیدکنندگان در مورد آثار هنرمندان ایرانی گفت: بازخوردهایی که از مخاطبین دریافت کردیم بسیار خوب و تا حدی نیز جالب است. مخاطبین به ایران خیلی علاقه‌مندند و سئوالات زیادی می‌پرسند. آثار هنرمندان دیگر گالری ما نیز در این جا جلب توجه کرده است. بازدیدکنندگان، هنرمندان می‌گویند که هنرمندان ایرانی از نظر تکنیک بسیار خوب و قوی هستند. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها