استفاده از بالگردهای آتاک ترکیه در رزمایش مشترک نیروهای کشور و آذربایجان

استفاده از بالگردهای آتاک ترکیه در رزمایش مشترک نیروهای کشور و آذربایجان

بالگردهای آتاک متعلق به ارتش ترکیه در رزمایش مشترک نیروهای کشور و جمهوری آذربایجان به گارگرفته می‌شود. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استفاده از بالگردهای آتاک ترکیه در رزمایش مشترک نیروهای کشور و آذربایجان Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

بالگردهای آتاک متعلق به ارتش ترکیه در رزمایش مشترک نیروهای کشور و جمهوری آذربایجان به گارگرفته می‌شود. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استفاده از بالگردهای آتاک ترکیه در رزمایش مشترک نیروهای کشور و آذربایجان Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

بالگردهای آتاک متعلق به ارتش ترکیه در رزمایش مشترک نیروهای کشور و جمهوری آذربایجان به گارگرفته می‌شود. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استفاده از بالگردهای آتاک ترکیه در رزمایش مشترک نیروهای کشور و آذربایجان Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

بالگردهای آتاک متعلق به ارتش ترکیه در رزمایش مشترک نیروهای کشور و جمهوری آذربایجان به گارگرفته می‌شود. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استفاده از بالگردهای آتاک ترکیه در رزمایش مشترک نیروهای کشور و آذربایجان Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

بالگردهای آتاک متعلق به ارتش ترکیه در رزمایش مشترک نیروهای کشور و جمهوری آذربایجان به گارگرفته می‌شود. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استفاده از بالگردهای آتاک ترکیه در رزمایش مشترک نیروهای کشور و آذربایجان Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

بالگردهای آتاک متعلق به ارتش ترکیه در رزمایش مشترک نیروهای کشور و جمهوری آذربایجان به گارگرفته می‌شود. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها