استاندار تهران: مواضع آقای اردوغان نشان می دهد ترکیه استقلال دارد

استاندار تهران: مواضع آقای اردوغان نشان می دهد ترکیه استقلال دارد

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران امروز در دیدار با دریا اورس، سفیر ترکیه در دفتر خود در تهران، اظهار داشت: "واکنش دولت ترکیه نسبت به تحریم ایران و مواضع آقای اردوغان نشان می دهد که ترکیه استقلال دارد. همچنین رفاه و رونق اقتصادی را به دلیل استقلال رای کشور ترکیه شاهد هستیم". ( Elahe Salari - خبرگزاری آناتولی )

استاندار تهران: مواضع آقای اردوغان نشان می دهد ترکیه استقلال دارد 
Fotoğraf: Elahe Salari

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران امروز در دیدار با دریا اورس، سفیر ترکیه در دفتر خود در تهران، اظهار داشت: "واکنش دولت ترکیه نسبت به تحریم ایران و مواضع آقای اردوغان نشان می دهد که ترکیه استقلال دارد. همچنین رفاه و رونق اقتصادی را به دلیل استقلال رای کشور ترکیه شاهد هستیم". ( Elahe Salari - خبرگزاری آناتولی )

استاندار تهران: مواضع آقای اردوغان نشان می دهد ترکیه استقلال دارد 
Fotoğraf: Elahe Salari

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران امروز در دیدار با دریا اورس، سفیر ترکیه در دفتر خود در تهران، اظهار داشت: "واکنش دولت ترکیه نسبت به تحریم ایران و مواضع آقای اردوغان نشان می دهد که ترکیه استقلال دارد. همچنین رفاه و رونق اقتصادی را به دلیل استقلال رای کشور ترکیه شاهد هستیم". ( Elahe Salari - خبرگزاری آناتولی )

استاندار تهران: مواضع آقای اردوغان نشان می دهد ترکیه استقلال دارد 
Fotoğraf: Elahe Salari

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران امروز در دیدار با دریا اورس، سفیر ترکیه در دفتر خود در تهران، اظهار داشت: "واکنش دولت ترکیه نسبت به تحریم ایران و مواضع آقای اردوغان نشان می دهد که ترکیه استقلال دارد. همچنین رفاه و رونق اقتصادی را به دلیل استقلال رای کشور ترکیه شاهد هستیم". ( Elahe Salari - خبرگزاری آناتولی )

استاندار تهران: مواضع آقای اردوغان نشان می دهد ترکیه استقلال دارد Fotoğraf: Elahe Salari

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران امروز در دیدار با دریا اورس، سفیر ترکیه در دفتر خود در تهران، اظهار داشت: "واکنش دولت ترکیه نسبت به تحریم ایران و مواضع آقای اردوغان نشان می دهد که ترکیه استقلال دارد. همچنین رفاه و رونق اقتصادی را به دلیل استقلال رای کشور ترکیه شاهد هستیم". ( Elahe Salari - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها