ارسال کمک‌های پزشکی ترکیه به کشورهای حوزه بالکان برای مقابله با کرونا

ارسال کمک‌های پزشکی ترکیه به کشورهای حوزه بالکان برای مقابله با کرونا

ترکیه در ادامه کمک های بشردوستانه خود برای مقابله با کرونا، لوازم پزشکی را برای مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، صربستان، کوزوو، بوسنی و هرزگوین ارسال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کمک‌های پزشکی ترکیه به کشورهای حوزه بالکان برای مقابله با کرونا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ترکیه در ادامه کمک های بشردوستانه خود برای مقابله با کرونا، لوازم پزشکی را برای مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، صربستان، کوزوو، بوسنی و هرزگوین ارسال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کمک‌های پزشکی ترکیه به کشورهای حوزه بالکان برای مقابله با کرونا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ترکیه در ادامه کمک های بشردوستانه خود برای مقابله با کرونا، لوازم پزشکی را برای مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، صربستان، کوزوو، بوسنی و هرزگوین ارسال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کمک‌های پزشکی ترکیه به کشورهای حوزه بالکان برای مقابله با کرونا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ترکیه در ادامه کمک های بشردوستانه خود برای مقابله با کرونا، لوازم پزشکی را برای مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، صربستان، کوزوو، بوسنی و هرزگوین ارسال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کمک‌های پزشکی ترکیه به کشورهای حوزه بالکان برای مقابله با کرونا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ترکیه در ادامه کمک های بشردوستانه خود برای مقابله با کرونا، لوازم پزشکی را برای مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، صربستان، کوزوو، بوسنی و هرزگوین ارسال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کمک‌های پزشکی ترکیه به کشورهای حوزه بالکان برای مقابله با کرونا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ترکیه در ادامه کمک های بشردوستانه خود برای مقابله با کرونا، لوازم پزشکی را برای مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، صربستان، کوزوو، بوسنی و هرزگوین ارسال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها