ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکیه به لیبی

ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکیه به لیبی

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود، 6 کونتینر حامل کمک های بشردوستانه را به نیازمندان لیبی ارسال کردند. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکیه به لیبی Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود، 6 کونتینر حامل کمک های بشردوستانه را به نیازمندان لیبی ارسال کردند. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکیه به لیبی Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود، 6 کونتینر حامل کمک های بشردوستانه را به نیازمندان لیبی ارسال کردند. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکیه به لیبی Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود، 6 کونتینر حامل کمک های بشردوستانه را به نیازمندان لیبی ارسال کردند. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکیه به لیبی Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود، 6 کونتینر حامل کمک های بشردوستانه را به نیازمندان لیبی ارسال کردند. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکیه به لیبی Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود، 6 کونتینر حامل کمک های بشردوستانه را به نیازمندان لیبی ارسال کردند. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکیه به لیبی Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) در ادامه کمک‌های بشردوستانه خود، 6 کونتینر حامل کمک های بشردوستانه را به نیازمندان لیبی ارسال کردند. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها