اردوغان: کشورهای اروپایی در مسائل قبرس، سوریه و لیبی رویکرد قابل قبولی نداشتند

اردوغان: کشورهای اروپایی در مسائل قبرس، سوریه و لیبی رویکرد قابل قبولی نداشتند

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری پس از پایان جلسه کابینه دولت اظهار داشت: کشورهای اروپایی در مسائل قبرس، سوریه و لیبی رویکرد قابل قبولی نداشتند، امیدواریم حداقل در موضوع مدیترانه شرقی رفتار باثباتی داشته باشند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: کشورهای اروپایی در مسائل قبرس، سوریه و لیبی رویکرد قابل قبولی نداشتند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری پس از پایان جلسه کابینه دولت اظهار داشت: کشورهای اروپایی در مسائل قبرس، سوریه و لیبی رویکرد قابل قبولی نداشتند، امیدواریم حداقل در موضوع مدیترانه شرقی رفتار باثباتی داشته باشند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: کشورهای اروپایی در مسائل قبرس، سوریه و لیبی رویکرد قابل قبولی نداشتند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری پس از پایان جلسه کابینه دولت اظهار داشت: کشورهای اروپایی در مسائل قبرس، سوریه و لیبی رویکرد قابل قبولی نداشتند، امیدواریم حداقل در موضوع مدیترانه شرقی رفتار باثباتی داشته باشند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: کشورهای اروپایی در مسائل قبرس، سوریه و لیبی رویکرد قابل قبولی نداشتند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری پس از پایان جلسه کابینه دولت اظهار داشت: کشورهای اروپایی در مسائل قبرس، سوریه و لیبی رویکرد قابل قبولی نداشتند، امیدواریم حداقل در موضوع مدیترانه شرقی رفتار باثباتی داشته باشند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: کشورهای اروپایی در مسائل قبرس، سوریه و لیبی رویکرد قابل قبولی نداشتند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری پس از پایان جلسه کابینه دولت اظهار داشت: کشورهای اروپایی در مسائل قبرس، سوریه و لیبی رویکرد قابل قبولی نداشتند، امیدواریم حداقل در موضوع مدیترانه شرقی رفتار باثباتی داشته باشند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: کشورهای اروپایی در مسائل قبرس، سوریه و لیبی رویکرد قابل قبولی نداشتند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری پس از پایان جلسه کابینه دولت اظهار داشت: کشورهای اروپایی در مسائل قبرس، سوریه و لیبی رویکرد قابل قبولی نداشتند، امیدواریم حداقل در موضوع مدیترانه شرقی رفتار باثباتی داشته باشند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها