اردوغان: پروژه تاناپ نشانه چشم‌انداز صلح‌آمیز ترکیه است

اردوغان: پروژه تاناپ نشانه چشم‌انداز صلح‌آمیز ترکیه است

رئیس‌جمهور ترکیه پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی ترانس آناتولی را بارزترین ویژگی چشم‌انداز صلح آمیز کشورش دانست. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: پروژه تاناپ نشانه چشم‌انداز صلح‌آمیز ترکیه است
Fotoğraf: Murat Kula

رئیس‌جمهور ترکیه پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی ترانس آناتولی را بارزترین ویژگی چشم‌انداز صلح آمیز کشورش دانست. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: پروژه تاناپ نشانه چشم‌انداز صلح‌آمیز ترکیه است
Fotoğraf: Murat Kula

رئیس‌جمهور ترکیه پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی ترانس آناتولی را بارزترین ویژگی چشم‌انداز صلح آمیز کشورش دانست. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: پروژه تاناپ نشانه چشم‌انداز صلح‌آمیز ترکیه است
Fotoğraf: Murat Kula

رئیس‌جمهور ترکیه پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی ترانس آناتولی را بارزترین ویژگی چشم‌انداز صلح آمیز کشورش دانست. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: پروژه تاناپ نشانه چشم‌انداز صلح‌آمیز ترکیه است
Fotoğraf: Murat Kula

رئیس‌جمهور ترکیه پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی ترانس آناتولی را بارزترین ویژگی چشم‌انداز صلح آمیز کشورش دانست. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: پروژه تاناپ نشانه چشم‌انداز صلح‌آمیز ترکیه است
Fotoğraf: Murat Kula

رئیس‌جمهور ترکیه پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی ترانس آناتولی را بارزترین ویژگی چشم‌انداز صلح آمیز کشورش دانست. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: پروژه تاناپ نشانه چشم‌انداز صلح‌آمیز ترکیه است
Fotoğraf: Murat Kula

رئیس‌جمهور ترکیه پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی ترانس آناتولی را بارزترین ویژگی چشم‌انداز صلح آمیز کشورش دانست. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: پروژه تاناپ نشانه چشم‌انداز صلح‌آمیز ترکیه است
Fotoğraf: Murat Kula

رئیس‌جمهور ترکیه پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی ترانس آناتولی را بارزترین ویژگی چشم‌انداز صلح آمیز کشورش دانست. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: پروژه تاناپ نشانه چشم‌انداز صلح‌آمیز ترکیه است
Fotoğraf: Murat Kula

رئیس‌جمهور ترکیه پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی ترانس آناتولی را بارزترین ویژگی چشم‌انداز صلح آمیز کشورش دانست. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها