اردوغان: همکاری ترکیه-قطر در تمام زمینه‌ها گسترش خواهد یافت

اردوغان: همکاری ترکیه-قطر در تمام زمینه‌ها گسترش خواهد یافت

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم «50 سال آینده بی‌.ام‌.سی» (یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده وسایل نقلیه تجاری کشور) در استان ساکاریا گفت: همکاری ترکیه-قطر در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و انرژی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: همکاری ترکیه-قطر در تمام زمینه‌ها گسترش خواهد یافت Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم «50 سال آینده بی‌.ام‌.سی» (یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده وسایل نقلیه تجاری کشور) در استان ساکاریا گفت: همکاری ترکیه-قطر در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و انرژی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: همکاری ترکیه-قطر در تمام زمینه‌ها گسترش خواهد یافت Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم «50 سال آینده بی‌.ام‌.سی» (یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده وسایل نقلیه تجاری کشور) در استان ساکاریا گفت: همکاری ترکیه-قطر در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و انرژی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: همکاری ترکیه-قطر در تمام زمینه‌ها گسترش خواهد یافت Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم «50 سال آینده بی‌.ام‌.سی» (یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده وسایل نقلیه تجاری کشور) در استان ساکاریا گفت: همکاری ترکیه-قطر در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و انرژی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: همکاری ترکیه-قطر در تمام زمینه‌ها گسترش خواهد یافت Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم «50 سال آینده بی‌.ام‌.سی» (یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده وسایل نقلیه تجاری کشور) در استان ساکاریا گفت: همکاری ترکیه-قطر در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و انرژی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: همکاری ترکیه-قطر در تمام زمینه‌ها گسترش خواهد یافت Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم «50 سال آینده بی‌.ام‌.سی» (یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده وسایل نقلیه تجاری کشور) در استان ساکاریا گفت: همکاری ترکیه-قطر در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و انرژی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: همکاری ترکیه-قطر در تمام زمینه‌ها گسترش خواهد یافت Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم «50 سال آینده بی‌.ام‌.سی» (یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده وسایل نقلیه تجاری کشور) در استان ساکاریا گفت: همکاری ترکیه-قطر در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و انرژی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: همکاری ترکیه-قطر در تمام زمینه‌ها گسترش خواهد یافت Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم «50 سال آینده بی‌.ام‌.سی» (یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده وسایل نقلیه تجاری کشور) در استان ساکاریا گفت: همکاری ترکیه-قطر در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و انرژی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: همکاری ترکیه-قطر در تمام زمینه‌ها گسترش خواهد یافت Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم «50 سال آینده بی‌.ام‌.سی» (یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده وسایل نقلیه تجاری کشور) در استان ساکاریا گفت: همکاری ترکیه-قطر در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و انرژی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها