اردوغان: شورای امنیت سازمان ملل به میدان جنگ استراتژی‌های سیاسی 5 کشور تبدیل شده است
19.09.2023

رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به اینکه شورای امنیت دیگر ضامن امنیت جهانی نیست، گفت که این نهاد به میدان جنگ استراتژی‌های سیاسی 5 کشور تبدیل شده است.

اردوغان: شورای امنیت سازمان ملل به میدان جنگ استراتژی‌های سیاسی 5 کشور تبدیل شده است
Fotoğraf: Murat Kula

رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به اینکه شورای امنیت دیگر ضامن امنیت جهانی نیست، گفت که این نهاد به میدان جنگ استراتژی‌های سیاسی 5 کشور تبدیل شده است.

اردوغان: شورای امنیت سازمان ملل به میدان جنگ استراتژی‌های سیاسی 5 کشور تبدیل شده است
Fotoğraf: Murat Kula

رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به اینکه شورای امنیت دیگر ضامن امنیت جهانی نیست، گفت که این نهاد به میدان جنگ استراتژی‌های سیاسی 5 کشور تبدیل شده است.

اردوغان: شورای امنیت سازمان ملل به میدان جنگ استراتژی‌های سیاسی 5 کشور تبدیل شده است
Fotoğraf: Murat Kula

رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به اینکه شورای امنیت دیگر ضامن امنیت جهانی نیست، گفت که این نهاد به میدان جنگ استراتژی‌های سیاسی 5 کشور تبدیل شده است.

اردوغان: شورای امنیت سازمان ملل به میدان جنگ استراتژی‌های سیاسی 5 کشور تبدیل شده است
Fotoğraf: Murat Kula

رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به اینکه شورای امنیت دیگر ضامن امنیت جهانی نیست، گفت که این نهاد به میدان جنگ استراتژی‌های سیاسی 5 کشور تبدیل شده است.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها