اردوغان: سال گذشته 470 هزار نفر برای درمان به ترکیه آمدند

اردوغان: سال گذشته 470 هزار نفر برای درمان به ترکیه آمدند

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در "نشست ارزیابی عملکرد دولت در سال 2019" در کاخ بش تپه آنکارا گفت: «از ژانویه تا نوامبر سال گذشته 470 هزار نفر برای درمان به ترکیه آمدند. قصد داریم شمار سالانه آنها را ابتدا به 750 هزار و سپس به 1.5 میلیون نفر برسانیم». ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: سال گذشته 470 هزار نفر برای درمان به ترکیه آمدند Fotoğraf: Arda Küçükkaya

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در "نشست ارزیابی عملکرد دولت در سال 2019" در کاخ بش تپه آنکارا گفت: «از ژانویه تا نوامبر سال گذشته 470 هزار نفر برای درمان به ترکیه آمدند. قصد داریم شمار سالانه آنها را ابتدا به 750 هزار و سپس به 1.5 میلیون نفر برسانیم». ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: سال گذشته 470 هزار نفر برای درمان به ترکیه آمدند Fotoğraf: Arda Küçükkaya

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در "نشست ارزیابی عملکرد دولت در سال 2019" در کاخ بش تپه آنکارا گفت: «از ژانویه تا نوامبر سال گذشته 470 هزار نفر برای درمان به ترکیه آمدند. قصد داریم شمار سالانه آنها را ابتدا به 750 هزار و سپس به 1.5 میلیون نفر برسانیم». ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: سال گذشته 470 هزار نفر برای درمان به ترکیه آمدند Fotoğraf: Arda Küçükkaya

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در "نشست ارزیابی عملکرد دولت در سال 2019" در کاخ بش تپه آنکارا گفت: «از ژانویه تا نوامبر سال گذشته 470 هزار نفر برای درمان به ترکیه آمدند. قصد داریم شمار سالانه آنها را ابتدا به 750 هزار و سپس به 1.5 میلیون نفر برسانیم». ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: سال گذشته 470 هزار نفر برای درمان به ترکیه آمدند Fotoğraf: Arda Küçükkaya

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در "نشست ارزیابی عملکرد دولت در سال 2019" در کاخ بش تپه آنکارا گفت: «از ژانویه تا نوامبر سال گذشته 470 هزار نفر برای درمان به ترکیه آمدند. قصد داریم شمار سالانه آنها را ابتدا به 750 هزار و سپس به 1.5 میلیون نفر برسانیم». ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان: سال گذشته 470 هزار نفر برای درمان به ترکیه آمدند Fotoğraf: Arda Küçükkaya

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در "نشست ارزیابی عملکرد دولت در سال 2019" در کاخ بش تپه آنکارا گفت: «از ژانویه تا نوامبر سال گذشته 470 هزار نفر برای درمان به ترکیه آمدند. قصد داریم شمار سالانه آنها را ابتدا به 750 هزار و سپس به 1.5 میلیون نفر برسانیم». ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها