ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد

ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد

در پی حملات اخیر سربازان ارمنی به مناطق مسکونی در آذربایجان شماری از غیرنظامیان جان باخته و مجروح شدند. همچنین تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی تخریب شده است. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد Fotoğraf: Resul Rehimov

در پی حملات اخیر سربازان ارمنی به مناطق مسکونی در آذربایجان شماری از غیرنظامیان جان باخته و مجروح شدند. همچنین تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی تخریب شده است. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد Fotoğraf: Resul Rehimov

در پی حملات اخیر سربازان ارمنی به مناطق مسکونی در آذربایجان شماری از غیرنظامیان جان باخته و مجروح شدند. همچنین تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی تخریب شده است. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد Fotoğraf: Resul Rehimov

در پی حملات اخیر سربازان ارمنی به مناطق مسکونی در آذربایجان شماری از غیرنظامیان جان باخته و مجروح شدند. همچنین تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی تخریب شده است. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد Fotoğraf: Resul Rehimov

در پی حملات اخیر سربازان ارمنی به مناطق مسکونی در آذربایجان شماری از غیرنظامیان جان باخته و مجروح شدند. همچنین تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی تخریب شده است. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد Fotoğraf: Resul Rehimov

در پی حملات اخیر سربازان ارمنی به مناطق مسکونی در آذربایجان شماری از غیرنظامیان جان باخته و مجروح شدند. همچنین تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی تخریب شده است. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد Fotoğraf: Resul Rehimov

در پی حملات اخیر سربازان ارمنی به مناطق مسکونی در آذربایجان شماری از غیرنظامیان جان باخته و مجروح شدند. همچنین تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی تخریب شده است. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد Fotoğraf: Resul Rehimov

در پی حملات اخیر سربازان ارمنی به مناطق مسکونی در آذربایجان شماری از غیرنظامیان جان باخته و مجروح شدند. همچنین تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی تخریب شده است. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد Fotoğraf: Resul Rehimov

در پی حملات اخیر سربازان ارمنی به مناطق مسکونی در آذربایجان شماری از غیرنظامیان جان باخته و مجروح شدند. همچنین تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی تخریب شده است. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد Fotoğraf: Resul Rehimov

در پی حملات اخیر سربازان ارمنی به مناطق مسکونی در آذربایجان شماری از غیرنظامیان جان باخته و مجروح شدند. همچنین تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی تخریب شده است. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد Fotoğraf: Resul Rehimov

در پی حملات اخیر سربازان ارمنی به مناطق مسکونی در آذربایجان شماری از غیرنظامیان جان باخته و مجروح شدند. همچنین تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی تخریب شده است. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد Fotoğraf: Resul Rehimov

در پی حملات اخیر سربازان ارمنی به مناطق مسکونی در آذربایجان شماری از غیرنظامیان جان باخته و مجروح شدند. همچنین تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی تخریب شده است. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

ارتش ارمنستان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد Fotoğraf: Resul Rehimov

در پی حملات اخیر سربازان ارمنی به مناطق مسکونی در آذربایجان شماری از غیرنظامیان جان باخته و مجروح شدند. همچنین تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی در مناطق مرزی تخریب شده است. ( Resul Rehimov - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها