ارتش آذربایجان ارتفاعات تالش را از اشغال ارمنستان آزاد کرد

ارتش آذربایجان ارتفاعات تالش را از اشغال ارمنستان آزاد کرد

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی پاسخ ارتش این کشور به حملات نیروهای ارمنستان، برخی ارتفاعات واقع در حومه روستای تالش از اشغال ارمنستان آزاد شده ‌است. این وزارت‌خانه همچنین تصاویر انهدام مواضع مرزی ارتش ارمنستان توسط آذربایجان را در اختیار عموم قرار داد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

ارتش آذربایجان ارتفاعات تالش را از اشغال ارمنستان آزاد کرد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی پاسخ ارتش این کشور به حملات نیروهای ارمنستان، برخی ارتفاعات واقع در حومه روستای تالش از اشغال ارمنستان آزاد شده ‌است. این وزارت‌خانه همچنین تصاویر انهدام مواضع مرزی ارتش ارمنستان توسط آذربایجان را در اختیار عموم قرار داد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

ارتش آذربایجان ارتفاعات تالش را از اشغال ارمنستان آزاد کرد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی پاسخ ارتش این کشور به حملات نیروهای ارمنستان، برخی ارتفاعات واقع در حومه روستای تالش از اشغال ارمنستان آزاد شده ‌است. این وزارت‌خانه همچنین تصاویر انهدام مواضع مرزی ارتش ارمنستان توسط آذربایجان را در اختیار عموم قرار داد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

ارتش آذربایجان ارتفاعات تالش را از اشغال ارمنستان آزاد کرد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی پاسخ ارتش این کشور به حملات نیروهای ارمنستان، برخی ارتفاعات واقع در حومه روستای تالش از اشغال ارمنستان آزاد شده ‌است. این وزارت‌خانه همچنین تصاویر انهدام مواضع مرزی ارتش ارمنستان توسط آذربایجان را در اختیار عموم قرار داد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

ارتش آذربایجان ارتفاعات تالش را از اشغال ارمنستان آزاد کرد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی پاسخ ارتش این کشور به حملات نیروهای ارمنستان، برخی ارتفاعات واقع در حومه روستای تالش از اشغال ارمنستان آزاد شده ‌است. این وزارت‌خانه همچنین تصاویر انهدام مواضع مرزی ارتش ارمنستان توسط آذربایجان را در اختیار عموم قرار داد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

ارتش آذربایجان ارتفاعات تالش را از اشغال ارمنستان آزاد کرد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی پاسخ ارتش این کشور به حملات نیروهای ارمنستان، برخی ارتفاعات واقع در حومه روستای تالش از اشغال ارمنستان آزاد شده ‌است. این وزارت‌خانه همچنین تصاویر انهدام مواضع مرزی ارتش ارمنستان توسط آذربایجان را در اختیار عموم قرار داد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

ارتش آذربایجان ارتفاعات تالش را از اشغال ارمنستان آزاد کرد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی پاسخ ارتش این کشور به حملات نیروهای ارمنستان، برخی ارتفاعات واقع در حومه روستای تالش از اشغال ارمنستان آزاد شده ‌است. این وزارت‌خانه همچنین تصاویر انهدام مواضع مرزی ارتش ارمنستان توسط آذربایجان را در اختیار عموم قرار داد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

ارتش آذربایجان ارتفاعات تالش را از اشغال ارمنستان آزاد کرد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی پاسخ ارتش این کشور به حملات نیروهای ارمنستان، برخی ارتفاعات واقع در حومه روستای تالش از اشغال ارمنستان آزاد شده ‌است. این وزارت‌خانه همچنین تصاویر انهدام مواضع مرزی ارتش ارمنستان توسط آذربایجان را در اختیار عموم قرار داد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها