ارائه امکان بازی و تفریح برای کودکان در فرودگاه استانبول

ارائه امکان بازی و تفریح برای کودکان در فرودگاه استانبول

فرودگاه استانبول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای اجرای نوآوری‌های جدید برای سفر ایمن کودکان و خانواده‌ها که تحت مفهوم "فرودگاه دوست کودک و خانواده" ارائه می‌شود، با شعار "اکنون زمان کودکان است" گامی عملی برای این امر برداشته شده است. ( İGA - خبرگزاری آناتولی )

ارائه امکان بازی و تفریح برای کودکان در فرودگاه استانبول
Fotoğraf: İGA

فرودگاه استانبول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای اجرای نوآوری‌های جدید برای سفر ایمن کودکان و خانواده‌ها که تحت مفهوم "فرودگاه دوست کودک و خانواده" ارائه می‌شود، با شعار "اکنون زمان کودکان است" گامی عملی برای این امر برداشته شده است. ( İGA - خبرگزاری آناتولی )

ارائه امکان بازی و تفریح برای کودکان در فرودگاه استانبول
Fotoğraf: İGA

فرودگاه استانبول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای اجرای نوآوری‌های جدید برای سفر ایمن کودکان و خانواده‌ها که تحت مفهوم "فرودگاه دوست کودک و خانواده" ارائه می‌شود، با شعار "اکنون زمان کودکان است" گامی عملی برای این امر برداشته شده است. ( İGA - خبرگزاری آناتولی )

ارائه امکان بازی و تفریح برای کودکان در فرودگاه استانبول
Fotoğraf: İGA

فرودگاه استانبول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای اجرای نوآوری‌های جدید برای سفر ایمن کودکان و خانواده‌ها که تحت مفهوم "فرودگاه دوست کودک و خانواده" ارائه می‌شود، با شعار "اکنون زمان کودکان است" گامی عملی برای این امر برداشته شده است. ( İGA - خبرگزاری آناتولی )

ارائه امکان بازی و تفریح برای کودکان در فرودگاه استانبول
Fotoğraf: İGA

فرودگاه استانبول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای اجرای نوآوری‌های جدید برای سفر ایمن کودکان و خانواده‌ها که تحت مفهوم "فرودگاه دوست کودک و خانواده" ارائه می‌شود، با شعار "اکنون زمان کودکان است" گامی عملی برای این امر برداشته شده است. ( İGA - خبرگزاری آناتولی )

ارائه امکان بازی و تفریح برای کودکان در فرودگاه استانبول
Fotoğraf: İGA

فرودگاه استانبول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای اجرای نوآوری‌های جدید برای سفر ایمن کودکان و خانواده‌ها که تحت مفهوم "فرودگاه دوست کودک و خانواده" ارائه می‌شود، با شعار "اکنون زمان کودکان است" گامی عملی برای این امر برداشته شده است. ( İGA - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها