ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) میان 50 کودک سوری را که به دلیل جنگ داخلی از خانواده‌هایشان جدا مانده بودند، در شهرستان تل ابیض اسباب بازی و لوازم التحریر توزیع کرد ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: Eşref Musa

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) میان 50 کودک سوری را که به دلیل جنگ داخلی از خانواده‌هایشان جدا مانده بودند، در شهرستان تل ابیض اسباب بازی و لوازم التحریر توزیع کرد ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: Eşref Musa

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) میان 50 کودک سوری را که به دلیل جنگ داخلی از خانواده‌هایشان جدا مانده بودند، در شهرستان تل ابیض اسباب بازی و لوازم التحریر توزیع کرد ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: Eşref Musa

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) میان 50 کودک سوری را که به دلیل جنگ داخلی از خانواده‌هایشان جدا مانده بودند، در شهرستان تل ابیض اسباب بازی و لوازم التحریر توزیع کرد ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: Eşref Musa

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) میان 50 کودک سوری را که به دلیل جنگ داخلی از خانواده‌هایشان جدا مانده بودند، در شهرستان تل ابیض اسباب بازی و لوازم التحریر توزیع کرد ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: Eşref Musa

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) میان 50 کودک سوری را که به دلیل جنگ داخلی از خانواده‌هایشان جدا مانده بودند، در شهرستان تل ابیض اسباب بازی و لوازم التحریر توزیع کرد ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: Eşref Musa

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) میان 50 کودک سوری را که به دلیل جنگ داخلی از خانواده‌هایشان جدا مانده بودند، در شهرستان تل ابیض اسباب بازی و لوازم التحریر توزیع کرد ( Eşref Musa - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها