ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه

بنیاد همیاری های بشری ترکیه «İHH» میان 5 هزار خانواده نیازمند سوری در استان ادلب سوریه بسته‌های مواد غذایی و پتو توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری های بشری ترکیه «İHH» میان 5 هزار خانواده نیازمند سوری در استان ادلب سوریه بسته‌های مواد غذایی و پتو توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری های بشری ترکیه «İHH» میان 5 هزار خانواده نیازمند سوری در استان ادلب سوریه بسته‌های مواد غذایی و پتو توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری های بشری ترکیه «İHH» میان 5 هزار خانواده نیازمند سوری در استان ادلب سوریه بسته‌های مواد غذایی و پتو توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری های بشری ترکیه «İHH» میان 5 هزار خانواده نیازمند سوری در استان ادلب سوریه بسته‌های مواد غذایی و پتو توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری های بشری ترکیه «İHH» میان 5 هزار خانواده نیازمند سوری در استان ادلب سوریه بسته‌های مواد غذایی و پتو توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری های بشری ترکیه «İHH» میان 5 هزار خانواده نیازمند سوری در استان ادلب سوریه بسته‌های مواد غذایی و پتو توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری های بشری ترکیه «İHH» میان 5 هزار خانواده نیازمند سوری در استان ادلب سوریه بسته‌های مواد غذایی و پتو توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری های بشری ترکیه «İHH» میان 5 هزار خانواده نیازمند سوری در استان ادلب سوریه بسته‌های مواد غذایی و پتو توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری های بشری ترکیه «İHH» میان 5 هزار خانواده نیازمند سوری در استان ادلب سوریه بسته‌های مواد غذایی و پتو توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها