ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه

یک بنیاد خیریه ترکیه ای ه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود بسته‌های کمکی ویژه ماه مبارک رمضان میان نیازمندان در شهر باب سوریه توزیع کرد. ( İMKANDER Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: İMKANDER Derneği

یک بنیاد خیریه ترکیه ای ه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود بسته‌های کمکی ویژه ماه مبارک رمضان میان نیازمندان در شهر باب سوریه توزیع کرد. ( İMKANDER Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: İMKANDER Derneği

یک بنیاد خیریه ترکیه ای ه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود بسته‌های کمکی ویژه ماه مبارک رمضان میان نیازمندان در شهر باب سوریه توزیع کرد. ( İMKANDER Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: İMKANDER Derneği

یک بنیاد خیریه ترکیه ای ه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود بسته‌های کمکی ویژه ماه مبارک رمضان میان نیازمندان در شهر باب سوریه توزیع کرد. ( İMKANDER Derneği - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سوریه Fotoğraf: İMKANDER Derneği

یک بنیاد خیریه ترکیه ای ه در ادامه فعالیت‌های بشردوستانه خود بسته‌های کمکی ویژه ماه مبارک رمضان میان نیازمندان در شهر باب سوریه توزیع کرد. ( İMKANDER Derneği - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها