ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه

ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه

در حملات هوایی شب گذشته نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به چندین نقطه در منطقه کاهش تنش استان ادلب در سوریه 17 غیرنظامی کشته و دست‌کم 30 نفر زخمی شدند. اهالی منطقه کفر نوران که شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه قرار گرفته بودند، شروع به مهاجرت به مناطق امن تر کردند. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه
Fotoğraf: İbrahim Derviş

در حملات هوایی شب گذشته نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به چندین نقطه در منطقه کاهش تنش استان ادلب در سوریه 17 غیرنظامی کشته و دست‌کم 30 نفر زخمی شدند. اهالی منطقه کفر نوران که شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه قرار گرفته بودند، شروع به مهاجرت به مناطق امن تر کردند. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه
Fotoğraf: İbrahim Derviş

در حملات هوایی شب گذشته نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به چندین نقطه در منطقه کاهش تنش استان ادلب در سوریه 17 غیرنظامی کشته و دست‌کم 30 نفر زخمی شدند. اهالی منطقه کفر نوران که شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه قرار گرفته بودند، شروع به مهاجرت به مناطق امن تر کردند. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه
Fotoğraf: İbrahim Derviş

در حملات هوایی شب گذشته نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به چندین نقطه در منطقه کاهش تنش استان ادلب در سوریه 17 غیرنظامی کشته و دست‌کم 30 نفر زخمی شدند. اهالی منطقه کفر نوران که شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه قرار گرفته بودند، شروع به مهاجرت به مناطق امن تر کردند. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه
Fotoğraf: İbrahim Derviş

در حملات هوایی شب گذشته نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به چندین نقطه در منطقه کاهش تنش استان ادلب در سوریه 17 غیرنظامی کشته و دست‌کم 30 نفر زخمی شدند. اهالی منطقه کفر نوران که شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه قرار گرفته بودند، شروع به مهاجرت به مناطق امن تر کردند. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه
Fotoğraf: İbrahim Derviş

در حملات هوایی شب گذشته نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به چندین نقطه در منطقه کاهش تنش استان ادلب در سوریه 17 غیرنظامی کشته و دست‌کم 30 نفر زخمی شدند. اهالی منطقه کفر نوران که شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه قرار گرفته بودند، شروع به مهاجرت به مناطق امن تر کردند. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه
Fotoğraf: İbrahim Derviş

در حملات هوایی شب گذشته نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به چندین نقطه در منطقه کاهش تنش استان ادلب در سوریه 17 غیرنظامی کشته و دست‌کم 30 نفر زخمی شدند. اهالی منطقه کفر نوران که شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه قرار گرفته بودند، شروع به مهاجرت به مناطق امن تر کردند. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه
Fotoğraf: İbrahim Derviş

در حملات هوایی شب گذشته نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به چندین نقطه در منطقه کاهش تنش استان ادلب در سوریه 17 غیرنظامی کشته و دست‌کم 30 نفر زخمی شدند. اهالی منطقه کفر نوران که شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه قرار گرفته بودند، شروع به مهاجرت به مناطق امن تر کردند. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه
Fotoğraf: İbrahim Derviş

در حملات هوایی شب گذشته نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به چندین نقطه در منطقه کاهش تنش استان ادلب در سوریه 17 غیرنظامی کشته و دست‌کم 30 نفر زخمی شدند. اهالی منطقه کفر نوران که شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه قرار گرفته بودند، شروع به مهاجرت به مناطق امن تر کردند. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه
Fotoğraf: İbrahim Derviş

در حملات هوایی شب گذشته نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به چندین نقطه در منطقه کاهش تنش استان ادلب در سوریه 17 غیرنظامی کشته و دست‌کم 30 نفر زخمی شدند. اهالی منطقه کفر نوران که شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه قرار گرفته بودند، شروع به مهاجرت به مناطق امن تر کردند. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه
Fotoğraf: İbrahim Derviş

در حملات هوایی شب گذشته نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به چندین نقطه در منطقه کاهش تنش استان ادلب در سوریه 17 غیرنظامی کشته و دست‌کم 30 نفر زخمی شدند. اهالی منطقه کفر نوران که شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه قرار گرفته بودند، شروع به مهاجرت به مناطق امن تر کردند. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه
Fotoğraf: İbrahim Derviş

در حملات هوایی شب گذشته نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به چندین نقطه در منطقه کاهش تنش استان ادلب در سوریه 17 غیرنظامی کشته و دست‌کم 30 نفر زخمی شدند. اهالی منطقه کفر نوران که شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه قرار گرفته بودند، شروع به مهاجرت به مناطق امن تر کردند. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

ادامه فرار غیرنظامیان در ادلب از حملات رژیم اسد و روسیه
Fotoğraf: İbrahim Derviş

در حملات هوایی شب گذشته نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به چندین نقطه در منطقه کاهش تنش استان ادلب در سوریه 17 غیرنظامی کشته و دست‌کم 30 نفر زخمی شدند. اهالی منطقه کفر نوران که شب گذشته هدف حملات هوایی نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه قرار گرفته بودند، شروع به مهاجرت به مناطق امن تر کردند. ( İbrahim Derviş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها