ادامه حمایت هلال‌احمر ترکیه از نیازمندان در سویه

ادامه حمایت هلال‌احمر ترکیه از نیازمندان در سویه

هلال احمر ترکیه کمک‌های بشردوستانه میان نیازمندان سوری در شهرهای الباب، چوپان‌بی و اعزاز توزیع کرد. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حمایت هلال‌احمر ترکیه از نیازمندان در سویه
Fotoğraf: İzzet Mazi

هلال احمر ترکیه کمک‌های بشردوستانه میان نیازمندان سوری در شهرهای الباب، چوپان‌بی و اعزاز توزیع کرد. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حمایت هلال‌احمر ترکیه از نیازمندان در سویه
Fotoğraf: İzzet Mazi

هلال احمر ترکیه کمک‌های بشردوستانه میان نیازمندان سوری در شهرهای الباب، چوپان‌بی و اعزاز توزیع کرد. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حمایت هلال‌احمر ترکیه از نیازمندان در سویه
Fotoğraf: İzzet Mazi

هلال احمر ترکیه کمک‌های بشردوستانه میان نیازمندان سوری در شهرهای الباب، چوپان‌بی و اعزاز توزیع کرد. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حمایت هلال‌احمر ترکیه از نیازمندان در سویه
Fotoğraf: İzzet Mazi

هلال احمر ترکیه کمک‌های بشردوستانه میان نیازمندان سوری در شهرهای الباب، چوپان‌بی و اعزاز توزیع کرد. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حمایت هلال‌احمر ترکیه از نیازمندان در سویه
Fotoğraf: İzzet Mazi

هلال احمر ترکیه کمک‌های بشردوستانه میان نیازمندان سوری در شهرهای الباب، چوپان‌بی و اعزاز توزیع کرد. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حمایت هلال‌احمر ترکیه از نیازمندان در سویه
Fotoğraf: İzzet Mazi

هلال احمر ترکیه کمک‌های بشردوستانه میان نیازمندان سوری در شهرهای الباب، چوپان‌بی و اعزاز توزیع کرد. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حمایت هلال‌احمر ترکیه از نیازمندان در سویه
Fotoğraf: İzzet Mazi

هلال احمر ترکیه کمک‌های بشردوستانه میان نیازمندان سوری در شهرهای الباب، چوپان‌بی و اعزاز توزیع کرد. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حمایت هلال‌احمر ترکیه از نیازمندان در سویه
Fotoğraf: İzzet Mazi

هلال احمر ترکیه کمک‌های بشردوستانه میان نیازمندان سوری در شهرهای الباب، چوپان‌بی و اعزاز توزیع کرد. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حمایت هلال‌احمر ترکیه از نیازمندان در سویه
Fotoğraf: İzzet Mazi

هلال احمر ترکیه کمک‌های بشردوستانه میان نیازمندان سوری در شهرهای الباب، چوپان‌بی و اعزاز توزیع کرد. ( İzzet Mazi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها