ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی در جنگل‌های استان موغلا ترکیه

ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی در جنگل‌های استان موغلا ترکیه

آتش سوزی که در جنگل های استان موغلا در جنوب غرب ترکیه رخ داده است٬ با وزش باد وسعت یافته است. ماموران آتش‌نشانی برای مهار این آتش سوزی تلاش می کنند. وزارت کشاورزی و جنگلداری در بیانیه ای اعلام کرد: آتش سوزی در منطقه فتحیه استان موغلا به دلیل نا مشخصی رخ داده و حدود 350 هکتار جنگل را تا کنون طعمه حریق شده است. در مجموع 520 آتش نشان، 105 تانکر آب و 18 بولدوزربرای مهار با آتش سوزی به منطقه اعزام شده اند. هیچ تلفاتی تاکنون گزارش نشده است. حدود 34 خانه نیز تخلیه شده است. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی در جنگل‌های استان موغلا ترکیه Fotoğraf: Orhan Çiçek

آتش سوزی که در جنگل های استان موغلا در جنوب غرب ترکیه رخ داده است٬ با وزش باد وسعت یافته است. ماموران آتش‌نشانی برای مهار این آتش سوزی تلاش می کنند. وزارت کشاورزی و جنگلداری در بیانیه ای اعلام کرد: آتش سوزی در منطقه فتحیه استان موغلا به دلیل نا مشخصی رخ داده و حدود 350 هکتار جنگل را تا کنون طعمه حریق شده است. در مجموع 520 آتش نشان، 105 تانکر آب و 18 بولدوزربرای مهار با آتش سوزی به منطقه اعزام شده اند. هیچ تلفاتی تاکنون گزارش نشده است. حدود 34 خانه نیز تخلیه شده است. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی در جنگل‌های استان موغلا ترکیه Fotoğraf: Orhan Çiçek

آتش سوزی که در جنگل های استان موغلا در جنوب غرب ترکیه رخ داده است٬ با وزش باد وسعت یافته است. ماموران آتش‌نشانی برای مهار این آتش سوزی تلاش می کنند. وزارت کشاورزی و جنگلداری در بیانیه ای اعلام کرد: آتش سوزی در منطقه فتحیه استان موغلا به دلیل نا مشخصی رخ داده و حدود 350 هکتار جنگل را تا کنون طعمه حریق شده است. در مجموع 520 آتش نشان، 105 تانکر آب و 18 بولدوزربرای مهار با آتش سوزی به منطقه اعزام شده اند. هیچ تلفاتی تاکنون گزارش نشده است. حدود 34 خانه نیز تخلیه شده است. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی در جنگل‌های استان موغلا ترکیه Fotoğraf: Orhan Çiçek

آتش سوزی که در جنگل های استان موغلا در جنوب غرب ترکیه رخ داده است٬ با وزش باد وسعت یافته است. ماموران آتش‌نشانی برای مهار این آتش سوزی تلاش می کنند. وزارت کشاورزی و جنگلداری در بیانیه ای اعلام کرد: آتش سوزی در منطقه فتحیه استان موغلا به دلیل نا مشخصی رخ داده و حدود 350 هکتار جنگل را تا کنون طعمه حریق شده است. در مجموع 520 آتش نشان، 105 تانکر آب و 18 بولدوزربرای مهار با آتش سوزی به منطقه اعزام شده اند. هیچ تلفاتی تاکنون گزارش نشده است. حدود 34 خانه نیز تخلیه شده است. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی در جنگل‌های استان موغلا ترکیه Fotoğraf: Orhan Çiçek

آتش سوزی که در جنگل های استان موغلا در جنوب غرب ترکیه رخ داده است٬ با وزش باد وسعت یافته است. ماموران آتش‌نشانی برای مهار این آتش سوزی تلاش می کنند. وزارت کشاورزی و جنگلداری در بیانیه ای اعلام کرد: آتش سوزی در منطقه فتحیه استان موغلا به دلیل نا مشخصی رخ داده و حدود 350 هکتار جنگل را تا کنون طعمه حریق شده است. در مجموع 520 آتش نشان، 105 تانکر آب و 18 بولدوزربرای مهار با آتش سوزی به منطقه اعزام شده اند. هیچ تلفاتی تاکنون گزارش نشده است. حدود 34 خانه نیز تخلیه شده است. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی در جنگل‌های استان موغلا ترکیه Fotoğraf: Orhan Çiçek

آتش سوزی که در جنگل های استان موغلا در جنوب غرب ترکیه رخ داده است٬ با وزش باد وسعت یافته است. ماموران آتش‌نشانی برای مهار این آتش سوزی تلاش می کنند. وزارت کشاورزی و جنگلداری در بیانیه ای اعلام کرد: آتش سوزی در منطقه فتحیه استان موغلا به دلیل نا مشخصی رخ داده و حدود 350 هکتار جنگل را تا کنون طعمه حریق شده است. در مجموع 520 آتش نشان، 105 تانکر آب و 18 بولدوزربرای مهار با آتش سوزی به منطقه اعزام شده اند. هیچ تلفاتی تاکنون گزارش نشده است. حدود 34 خانه نیز تخلیه شده است. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی در جنگل‌های استان موغلا ترکیه Fotoğraf: Orhan Çiçek

آتش سوزی که در جنگل های استان موغلا در جنوب غرب ترکیه رخ داده است٬ با وزش باد وسعت یافته است. ماموران آتش‌نشانی برای مهار این آتش سوزی تلاش می کنند. وزارت کشاورزی و جنگلداری در بیانیه ای اعلام کرد: آتش سوزی در منطقه فتحیه استان موغلا به دلیل نا مشخصی رخ داده و حدود 350 هکتار جنگل را تا کنون طعمه حریق شده است. در مجموع 520 آتش نشان، 105 تانکر آب و 18 بولدوزربرای مهار با آتش سوزی به منطقه اعزام شده اند. هیچ تلفاتی تاکنون گزارش نشده است. حدود 34 خانه نیز تخلیه شده است. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی در جنگل‌های استان موغلا ترکیه Fotoğraf: Orhan Çiçek

آتش سوزی که در جنگل های استان موغلا در جنوب غرب ترکیه رخ داده است٬ با وزش باد وسعت یافته است. ماموران آتش‌نشانی برای مهار این آتش سوزی تلاش می کنند. وزارت کشاورزی و جنگلداری در بیانیه ای اعلام کرد: آتش سوزی در منطقه فتحیه استان موغلا به دلیل نا مشخصی رخ داده و حدود 350 هکتار جنگل را تا کنون طعمه حریق شده است. در مجموع 520 آتش نشان، 105 تانکر آب و 18 بولدوزربرای مهار با آتش سوزی به منطقه اعزام شده اند. هیچ تلفاتی تاکنون گزارش نشده است. حدود 34 خانه نیز تخلیه شده است. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها