ادامه تحصن مادران معترض به ریوده شدن فرزندانشان توسط پ.ک.ک در دیاربکر

ادامه تحصن مادران معترض به ریوده شدن فرزندانشان توسط پ.ک.ک در دیاربکر

مادرانی از مناطق متخلف ترکیه که به امید رهایی فرزندان‌شان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک از 3 سپتامبر 2019 تاکنون مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر به تحصن خود ادامه می‌دهند. ( Osman Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تحصن مادران معترض به ریوده شدن فرزندانشان توسط پ.ک.ک در دیاربکر Fotoğraf: Osman Bilgin

مادرانی از مناطق متخلف ترکیه که به امید رهایی فرزندان‌شان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک از 3 سپتامبر 2019 تاکنون مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر به تحصن خود ادامه می‌دهند. ( Osman Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تحصن مادران معترض به ریوده شدن فرزندانشان توسط پ.ک.ک در دیاربکر Fotoğraf: Osman Bilgin

مادرانی از مناطق متخلف ترکیه که به امید رهایی فرزندان‌شان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک از 3 سپتامبر 2019 تاکنون مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر به تحصن خود ادامه می‌دهند. ( Osman Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تحصن مادران معترض به ریوده شدن فرزندانشان توسط پ.ک.ک در دیاربکر Fotoğraf: Osman Bilgin

مادرانی از مناطق متخلف ترکیه که به امید رهایی فرزندان‌شان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک از 3 سپتامبر 2019 تاکنون مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر به تحصن خود ادامه می‌دهند. ( Osman Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تحصن مادران معترض به ریوده شدن فرزندانشان توسط پ.ک.ک در دیاربکر Fotoğraf: Osman Bilgin

مادرانی از مناطق متخلف ترکیه که به امید رهایی فرزندان‌شان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک از 3 سپتامبر 2019 تاکنون مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر به تحصن خود ادامه می‌دهند. ( Osman Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تحصن مادران معترض به ریوده شدن فرزندانشان توسط پ.ک.ک در دیاربکر Fotoğraf: Osman Bilgin

مادرانی از مناطق متخلف ترکیه که به امید رهایی فرزندان‌شان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک از 3 سپتامبر 2019 تاکنون مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر به تحصن خود ادامه می‌دهند. ( Osman Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تحصن مادران معترض به ریوده شدن فرزندانشان توسط پ.ک.ک در دیاربکر Fotoğraf: Osman Bilgin

مادرانی از مناطق متخلف ترکیه که به امید رهایی فرزندان‌شان از دست گروه تروریستی پ.ک.ک از 3 سپتامبر 2019 تاکنون مقابل دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان دیاربکر به تحصن خود ادامه می‌دهند. ( Osman Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها