ادامه اعتراض خانواده‌ها به همکاری حزب دموکراتیک خلق‌ها با پ.ک.ک در ربوده شدن فرزندانشان

ادامه اعتراض خانواده‌ها به همکاری حزب دموکراتیک خلق‌ها با پ.ک.ک در ربوده شدن فرزندانشان

مادرانی که فرزندانشان در چنگ گروه تروریستی پ.ک.ک هستند به تحصن خود در مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها در دیاربکر ادامه می دهند. رمزیه آک‌کویون برای نجات پسرش که در ده سالگی توسط گروه تروریستی پ.ک.ک ربوده شده نیز در بین این مادران به تحصن خود ادامه می دهد. ( Hasan Namlı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراض خانواده‌ها به همکاری حزب دموکراتیک خلق‌ها با پ.ک.ک در ربوده شدن فرزندانشان Fotoğraf: Hasan Namlı

مادرانی که فرزندانشان در چنگ گروه تروریستی پ.ک.ک هستند به تحصن خود در مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها در دیاربکر ادامه می دهند. رمزیه آک‌کویون برای نجات پسرش که در ده سالگی توسط گروه تروریستی پ.ک.ک ربوده شده نیز در بین این مادران به تحصن خود ادامه می دهد. ( Hasan Namlı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراض خانواده‌ها به همکاری حزب دموکراتیک خلق‌ها با پ.ک.ک در ربوده شدن فرزندانشان Fotoğraf: Hasan Namlı

مادرانی که فرزندانشان در چنگ گروه تروریستی پ.ک.ک هستند به تحصن خود در مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها در دیاربکر ادامه می دهند. رمزیه آک‌کویون برای نجات پسرش که در ده سالگی توسط گروه تروریستی پ.ک.ک ربوده شده نیز در بین این مادران به تحصن خود ادامه می دهد. ( Hasan Namlı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراض خانواده‌ها به همکاری حزب دموکراتیک خلق‌ها با پ.ک.ک در ربوده شدن فرزندانشان Fotoğraf: Hasan Namlı

مادرانی که فرزندانشان در چنگ گروه تروریستی پ.ک.ک هستند به تحصن خود در مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها در دیاربکر ادامه می دهند. رمزیه آک‌کویون برای نجات پسرش که در ده سالگی توسط گروه تروریستی پ.ک.ک ربوده شده نیز در بین این مادران به تحصن خود ادامه می دهد. ( Hasan Namlı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراض خانواده‌ها به همکاری حزب دموکراتیک خلق‌ها با پ.ک.ک در ربوده شدن فرزندانشان Fotoğraf: Hasan Namlı

مادرانی که فرزندانشان در چنگ گروه تروریستی پ.ک.ک هستند به تحصن خود در مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها در دیاربکر ادامه می دهند. رمزیه آک‌کویون برای نجات پسرش که در ده سالگی توسط گروه تروریستی پ.ک.ک ربوده شده نیز در بین این مادران به تحصن خود ادامه می دهد. ( Hasan Namlı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراض خانواده‌ها به همکاری حزب دموکراتیک خلق‌ها با پ.ک.ک در ربوده شدن فرزندانشان Fotoğraf: Hasan Namlı

مادرانی که فرزندانشان در چنگ گروه تروریستی پ.ک.ک هستند به تحصن خود در مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها در دیاربکر ادامه می دهند. رمزیه آک‌کویون برای نجات پسرش که در ده سالگی توسط گروه تروریستی پ.ک.ک ربوده شده نیز در بین این مادران به تحصن خود ادامه می دهد. ( Hasan Namlı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراض خانواده‌ها به همکاری حزب دموکراتیک خلق‌ها با پ.ک.ک در ربوده شدن فرزندانشان Fotoğraf: Hasan Namlı

مادرانی که فرزندانشان در چنگ گروه تروریستی پ.ک.ک هستند به تحصن خود در مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها در دیاربکر ادامه می دهند. رمزیه آک‌کویون برای نجات پسرش که در ده سالگی توسط گروه تروریستی پ.ک.ک ربوده شده نیز در بین این مادران به تحصن خود ادامه می دهد. ( Hasan Namlı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراض خانواده‌ها به همکاری حزب دموکراتیک خلق‌ها با پ.ک.ک در ربوده شدن فرزندانشان Fotoğraf: Hasan Namlı

مادرانی که فرزندانشان در چنگ گروه تروریستی پ.ک.ک هستند به تحصن خود در مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها در دیاربکر ادامه می دهند. رمزیه آک‌کویون برای نجات پسرش که در ده سالگی توسط گروه تروریستی پ.ک.ک ربوده شده نیز در بین این مادران به تحصن خود ادامه می دهد. ( Hasan Namlı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراض خانواده‌ها به همکاری حزب دموکراتیک خلق‌ها با پ.ک.ک در ربوده شدن فرزندانشان Fotoğraf: Hasan Namlı

مادرانی که فرزندانشان در چنگ گروه تروریستی پ.ک.ک هستند به تحصن خود در مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها در دیاربکر ادامه می دهند. رمزیه آک‌کویون برای نجات پسرش که در ده سالگی توسط گروه تروریستی پ.ک.ک ربوده شده نیز در بین این مادران به تحصن خود ادامه می دهد. ( Hasan Namlı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها