اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه

آخرین شب از مراسم یازده روزه گرامیداشت مولانا جلال الدین رومی که با عنوان شب عروس شناخته می شود با حضور مقامات عالی رتبه کشور از جمله رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و چندین تن از وزرا برگزار و با اجرای رقص سماع پایان یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Erçin Top

آخرین شب از مراسم یازده روزه گرامیداشت مولانا جلال الدین رومی که با عنوان شب عروس شناخته می شود با حضور مقامات عالی رتبه کشور از جمله رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و چندین تن از وزرا برگزار و با اجرای رقص سماع پایان یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Erçin Top

آخرین شب از مراسم یازده روزه گرامیداشت مولانا جلال الدین رومی که با عنوان شب عروس شناخته می شود با حضور مقامات عالی رتبه کشور از جمله رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و چندین تن از وزرا برگزار و با اجرای رقص سماع پایان یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Erçin Top

آخرین شب از مراسم یازده روزه گرامیداشت مولانا جلال الدین رومی که با عنوان شب عروس شناخته می شود با حضور مقامات عالی رتبه کشور از جمله رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و چندین تن از وزرا برگزار و با اجرای رقص سماع پایان یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Erçin Top

آخرین شب از مراسم یازده روزه گرامیداشت مولانا جلال الدین رومی که با عنوان شب عروس شناخته می شود با حضور مقامات عالی رتبه کشور از جمله رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و چندین تن از وزرا برگزار و با اجرای رقص سماع پایان یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Erçin Top

آخرین شب از مراسم یازده روزه گرامیداشت مولانا جلال الدین رومی که با عنوان شب عروس شناخته می شود با حضور مقامات عالی رتبه کشور از جمله رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و چندین تن از وزرا برگزار و با اجرای رقص سماع پایان یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Erçin Top

آخرین شب از مراسم یازده روزه گرامیداشت مولانا جلال الدین رومی که با عنوان شب عروس شناخته می شود با حضور مقامات عالی رتبه کشور از جمله رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و چندین تن از وزرا برگزار و با اجرای رقص سماع پایان یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Erçin Top

آخرین شب از مراسم یازده روزه گرامیداشت مولانا جلال الدین رومی که با عنوان شب عروس شناخته می شود با حضور مقامات عالی رتبه کشور از جمله رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و چندین تن از وزرا برگزار و با اجرای رقص سماع پایان یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Erçin Top

آخرین شب از مراسم یازده روزه گرامیداشت مولانا جلال الدین رومی که با عنوان شب عروس شناخته می شود با حضور مقامات عالی رتبه کشور از جمله رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و چندین تن از وزرا برگزار و با اجرای رقص سماع پایان یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Erçin Top

آخرین شب از مراسم یازده روزه گرامیداشت مولانا جلال الدین رومی که با عنوان شب عروس شناخته می شود با حضور مقامات عالی رتبه کشور از جمله رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و چندین تن از وزرا برگزار و با اجرای رقص سماع پایان یافت. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

مراسم یازده روزه گرامیداشت 745 مین سالگرد درگذشت مولانا (شب عروس) با برگزاری رقص سماع پایان یافت. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

مراسم یازده روزه گرامیداشت 745 مین سالگرد درگذشت مولانا (شب عروس) با برگزاری رقص سماع پایان یافت. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

مراسم یازده روزه گرامیداشت 745 مین سالگرد درگذشت مولانا (شب عروس) با برگزاری رقص سماع پایان یافت. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

مراسم یازده روزه گرامیداشت 745 مین سالگرد درگذشت مولانا (شب عروس) با برگزاری رقص سماع پایان یافت. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

مراسم یازده روزه گرامیداشت 745 مین سالگرد درگذشت مولانا (شب عروس) با برگزاری رقص سماع پایان یافت. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

اختتامیه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه
Fotoğraf: Abdullah Coşkun

مراسم یازده روزه گرامیداشت 745 مین سالگرد درگذشت مولانا (شب عروس) با برگزاری رقص سماع پایان یافت. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها