اجرای ویژه رکوردار غواصی جهان در سالگرد نبرد استقلال ترکیه

اجرای ویژه رکوردار غواصی جهان در سالگرد نبرد استقلال ترکیه

شاهقه ارجمن، عضو تیم ملی ترکیه و رکورددار غواصی آزاد جهان به مناسبت سالگرد 19 مه 1919؛ روز یادبود آتاتورک، عید جوانان و ورزش از نقطه حرکت آتاتورک در شهر سامسون که نقطه آغاز نبرد استقلال به شمار می‌رود، اجرای ویژه‌ای را انجام داد. ( Tahsin Ceylan - خبرگزاری آناتولی )

اجرای ویژه رکوردار غواصی جهان در سالگرد نبرد استقلال ترکیه Fotoğraf: Tahsin Ceylan

شاهقه ارجمن، عضو تیم ملی ترکیه و رکورددار غواصی آزاد جهان به مناسبت سالگرد 19 مه 1919؛ روز یادبود آتاتورک، عید جوانان و ورزش از نقطه حرکت آتاتورک در شهر سامسون که نقطه آغاز نبرد استقلال به شمار می‌رود، اجرای ویژه‌ای را انجام داد. ( Tahsin Ceylan - خبرگزاری آناتولی )

اجرای ویژه رکوردار غواصی جهان در سالگرد نبرد استقلال ترکیه Fotoğraf: Tahsin Ceylan

شاهقه ارجمن، عضو تیم ملی ترکیه و رکورددار غواصی آزاد جهان به مناسبت سالگرد 19 مه 1919؛ روز یادبود آتاتورک، عید جوانان و ورزش از نقطه حرکت آتاتورک در شهر سامسون که نقطه آغاز نبرد استقلال به شمار می‌رود، اجرای ویژه‌ای را انجام داد. ( Tahsin Ceylan - خبرگزاری آناتولی )

اجرای ویژه رکوردار غواصی جهان در سالگرد نبرد استقلال ترکیه Fotoğraf: Tahsin Ceylan

شاهقه ارجمن، عضو تیم ملی ترکیه و رکورددار غواصی آزاد جهان به مناسبت سالگرد 19 مه 1919؛ روز یادبود آتاتورک، عید جوانان و ورزش از نقطه حرکت آتاتورک در شهر سامسون که نقطه آغاز نبرد استقلال به شمار می‌رود، اجرای ویژه‌ای را انجام داد. ( Tahsin Ceylan - خبرگزاری آناتولی )

اجرای ویژه رکوردار غواصی جهان در سالگرد نبرد استقلال ترکیه Fotoğraf: Tahsin Ceylan

شاهقه ارجمن، عضو تیم ملی ترکیه و رکورددار غواصی آزاد جهان به مناسبت سالگرد 19 مه 1919؛ روز یادبود آتاتورک، عید جوانان و ورزش از نقطه حرکت آتاتورک در شهر سامسون که نقطه آغاز نبرد استقلال به شمار می‌رود، اجرای ویژه‌ای را انجام داد. ( Tahsin Ceylan - خبرگزاری آناتولی )

اجرای ویژه رکوردار غواصی جهان در سالگرد نبرد استقلال ترکیه Fotoğraf: Tahsin Ceylan

شاهقه ارجمن، عضو تیم ملی ترکیه و رکورددار غواصی آزاد جهان به مناسبت سالگرد 19 مه 1919؛ روز یادبود آتاتورک، عید جوانان و ورزش از نقطه حرکت آتاتورک در شهر سامسون که نقطه آغاز نبرد استقلال به شمار می‌رود، اجرای ویژه‌ای را انجام داد. ( Tahsin Ceylan - خبرگزاری آناتولی )

اجرای ویژه رکوردار غواصی جهان در سالگرد نبرد استقلال ترکیه Fotoğraf: Tahsin Ceylan

شاهقه ارجمن، عضو تیم ملی ترکیه و رکورددار غواصی آزاد جهان به مناسبت سالگرد 19 مه 1919؛ روز یادبود آتاتورک، عید جوانان و ورزش از نقطه حرکت آتاتورک در شهر سامسون که نقطه آغاز نبرد استقلال به شمار می‌رود، اجرای ویژه‌ای را انجام داد. ( Tahsin Ceylan - خبرگزاری آناتولی )

اجرای ویژه رکوردار غواصی جهان در سالگرد نبرد استقلال ترکیه Fotoğraf: Tahsin Ceylan

شاهقه ارجمن، عضو تیم ملی ترکیه و رکورددار غواصی آزاد جهان به مناسبت سالگرد 19 مه 1919؛ روز یادبود آتاتورک، عید جوانان و ورزش از نقطه حرکت آتاتورک در شهر سامسون که نقطه آغاز نبرد استقلال به شمار می‌رود، اجرای ویژه‌ای را انجام داد. ( Tahsin Ceylan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها