آموزش زبان ترکی به دانشجویان از 67 کشور جهان

آموزش زبان ترکی به دانشجویان از 67 کشور جهان

دانشکده زبان های خارجی دانشگاه ابن خلدون ترکیه با آموزش اجباری سه زبان تُرکی، انگلیسی و عربی به صدها دانشجو بین‌المللی از 67 کشور جهان، در تلاش برای تبدیل آنها به پژوهشگران و کارشناسان تاثیرگذار در جامعه بین المللی است که توان رقابت جهانی را داشته باشند. ( Zeynep Rakipoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آموزش زبان ترکی به دانشجویان از 67 کشور جهان
Fotoğraf: Zeynep Rakipoğlu

دانشکده زبان های خارجی دانشگاه ابن خلدون ترکیه با آموزش اجباری سه زبان تُرکی، انگلیسی و عربی به صدها دانشجو بین‌المللی از 67 کشور جهان، در تلاش برای تبدیل آنها به پژوهشگران و کارشناسان تاثیرگذار در جامعه بین المللی است که توان رقابت جهانی را داشته باشند. ( Zeynep Rakipoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آموزش زبان ترکی به دانشجویان از 67 کشور جهان
Fotoğraf: Zeynep Rakipoğlu

دانشکده زبان های خارجی دانشگاه ابن خلدون ترکیه با آموزش اجباری سه زبان تُرکی، انگلیسی و عربی به صدها دانشجو بین‌المللی از 67 کشور جهان، در تلاش برای تبدیل آنها به پژوهشگران و کارشناسان تاثیرگذار در جامعه بین المللی است که توان رقابت جهانی را داشته باشند. ( Zeynep Rakipoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آموزش زبان ترکی به دانشجویان از 67 کشور جهان
Fotoğraf: Zeynep Rakipoğlu

دانشکده زبان های خارجی دانشگاه ابن خلدون ترکیه با آموزش اجباری سه زبان تُرکی، انگلیسی و عربی به صدها دانشجو بین‌المللی از 67 کشور جهان، در تلاش برای تبدیل آنها به پژوهشگران و کارشناسان تاثیرگذار در جامعه بین المللی است که توان رقابت جهانی را داشته باشند. ( Zeynep Rakipoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آموزش زبان ترکی به دانشجویان از 67 کشور جهان
Fotoğraf: Zeynep Rakipoğlu

دانشکده زبان های خارجی دانشگاه ابن خلدون ترکیه با آموزش اجباری سه زبان تُرکی، انگلیسی و عربی به صدها دانشجو بین‌المللی از 67 کشور جهان، در تلاش برای تبدیل آنها به پژوهشگران و کارشناسان تاثیرگذار در جامعه بین المللی است که توان رقابت جهانی را داشته باشند. ( Zeynep Rakipoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آموزش زبان ترکی به دانشجویان از 67 کشور جهان
Fotoğraf: Zeynep Rakipoğlu

دانشکده زبان های خارجی دانشگاه ابن خلدون ترکیه با آموزش اجباری سه زبان تُرکی، انگلیسی و عربی به صدها دانشجو بین‌المللی از 67 کشور جهان، در تلاش برای تبدیل آنها به پژوهشگران و کارشناسان تاثیرگذار در جامعه بین المللی است که توان رقابت جهانی را داشته باشند. ( Zeynep Rakipoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آموزش زبان ترکی به دانشجویان از 67 کشور جهان
Fotoğraf: Zeynep Rakipoğlu

دانشکده زبان های خارجی دانشگاه ابن خلدون ترکیه با آموزش اجباری سه زبان تُرکی، انگلیسی و عربی به صدها دانشجو بین‌المللی از 67 کشور جهان، در تلاش برای تبدیل آنها به پژوهشگران و کارشناسان تاثیرگذار در جامعه بین المللی است که توان رقابت جهانی را داشته باشند. ( Zeynep Rakipoğlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها