آمادگی خودروی زرهی کبری-2 برای شرکت در خطرناک‌ترین عملیات‌های نظامی

آمادگی خودروی زرهی کبری-2 برای شرکت در خطرناک‌ترین عملیات‌های نظامی

شرکت اوتوکار از تولید کنندگان خودروهای زرهی صنایع دفاعی ترکیه، نسل جدید خودروی زرهی کبری-2 «MRAP» با امکانات جدید از جمله مقاومت در برابر انفجار مین را وارد چرخه تولیدات صنایع دفاعی کشور کرد. ( Otokar - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی خودروی زرهی کبری-2 برای شرکت در خطرناک‌ترین عملیات‌های نظامی Fotoğraf: Otokar

شرکت اوتوکار از تولید کنندگان خودروهای زرهی صنایع دفاعی ترکیه، نسل جدید خودروی زرهی کبری-2 «MRAP» با امکانات جدید از جمله مقاومت در برابر انفجار مین را وارد چرخه تولیدات صنایع دفاعی کشور کرد. ( Otokar - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی خودروی زرهی کبری-2 برای شرکت در خطرناک‌ترین عملیات‌های نظامی Fotoğraf: Otokar

شرکت اوتوکار از تولید کنندگان خودروهای زرهی صنایع دفاعی ترکیه، نسل جدید خودروی زرهی کبری-2 «MRAP» با امکانات جدید از جمله مقاومت در برابر انفجار مین را وارد چرخه تولیدات صنایع دفاعی کشور کرد. ( Otokar - خبرگزاری آناتولی )

آمادگی خودروی زرهی کبری-2 برای شرکت در خطرناک‌ترین عملیات‌های نظامی Fotoğraf: Otokar

شرکت اوتوکار از تولید کنندگان خودروهای زرهی صنایع دفاعی ترکیه، نسل جدید خودروی زرهی کبری-2 «MRAP» با امکانات جدید از جمله مقاومت در برابر انفجار مین را وارد چرخه تولیدات صنایع دفاعی کشور کرد. ( Otokar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها