آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه

آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه

مردم ترکیه امروز یکشنبه 31 مارس 2019 از ساعت 8.00 (به وقت محلی) برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. (ارزروم) ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه Fotoğraf: Raşit Aydoğan

مردم ترکیه امروز یکشنبه 31 مارس 2019 از ساعت 8.00 (به وقت محلی) برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند.

آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه Fotoğraf: Selim Bostancı

مردم ترکیه امروز یکشنبه 31 مارس 2019 از ساعت 8.00 (به وقت محلی) برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند.

آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه Fotoğraf: Elif Öztürk

مردم ترکیه امروز یکشنبه 31 مارس 2019 از ساعت 8.00 (به وقت محلی) برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند.

آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه Fotoğraf: Orhan Çiçek

مردم ترکیه امروز یکشنبه 31 مارس 2019 از ساعت 8.00 (به وقت محلی) برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. (آنتالیا) ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه Fotoğraf: Orhan Çiçek

مردم ترکیه امروز یکشنبه 31 مارس 2019 از ساعت 8.00 (به وقت محلی) برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. (آنتالیا) ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه Fotoğraf: Orhan Çiçek

مردم ترکیه امروز یکشنبه 31 مارس 2019 از ساعت 8.00 (به وقت محلی) برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. (آنتالیا) ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

مردم ترکیه امروز یکشنبه 31 مارس 2019 از ساعت 8.00 (به وقت محلی) برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. (قونیه) ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه Fotoğraf: Eren Bozkurt

مردم ترکیه امروز یکشنبه 31 مارس 2019 از ساعت 8.00 (به وقت محلی) برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. (استان آدانا) ( Eren Bozkurt - خبرگزاری آناتولی )

آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه Fotoğraf: Eren Bozkurt

مردم ترکیه امروز یکشنبه 31 مارس 2019 از ساعت 8.00 (به وقت محلی) برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. (استان آدانا) ( Eren Bozkurt - خبرگزاری آناتولی )

آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه Fotoğraf: Eren Bozkurt

مردم ترکیه امروز یکشنبه 31 مارس 2019 از ساعت 8.00 (به وقت محلی) برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. (استان آدانا) ( Eren Bozkurt - خبرگزاری آناتولی )

آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

مردم ترکیه امروز یکشنبه 31 مارس 2019 از ساعت 8.00 (به وقت محلی) برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. (حکاری) ( Sıraç Karadeniz - خبرگزاری آناتولی )

آغاز رای‌گیری در انتخابات شوراها و شهرداری‌های ترکیه Fotoğraf: Sıraç Karadeniz

مردم ترکیه امروز یکشنبه 31 مارس 2019 از ساعت 8.00 (به وقت محلی) برای شرکت در نوزدهمین دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌های کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. (حکاری) ( Sıraç Karadeniz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها