آغاز جلاس لیبی در برلین

آغاز جلاس لیبی در برلین

اجلاس لیبی به منظور برقراری آتش‌بس و صلح پایدار در این کشور در برلین، پایتخت آلمان آغاز شد

آغاز اجلاس لیبی در برلین Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

اجلاس لیبی به منظور برقراری آتش‌بس و صلح پایدار در این کشور در برلین، پایتخت آلمان آغاز شد

آغاز اجلاس لیبی در برلین Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

اجلاس لیبی به منظور برقراری آتش‌بس و صلح پایدار در این کشور در برلین، پایتخت آلمان آغاز شد

آغاز اجلاس لیبی در برلین Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

اجلاس لیبی به منظور برقراری آتش‌بس و صلح پایدار در این کشور در برلین، پایتخت آلمان آغاز شد

آغاز اجلاس لیبی در برلین Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

اجلاس لیبی به منظور برقراری آتش‌بس و صلح پایدار در این کشور در برلین، پایتخت آلمان آغاز شد

آغاز اجلاس لیبی در برلین Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

اجلاس لیبی به منظور برقراری آتش‌بس و صلح پایدار در این کشور در برلین، پایتخت آلمان آغاز شد

آغاز اجلاس لیبی در برلین Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

اجلاس لیبی به منظور برقراری آتش‌بس و صلح پایدار در این کشور در برلین، پایتخت آلمان آغاز شد

آغاز اجلاس لیبی در برلین Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

اجلاس لیبی به منظور برقراری آتش‌بس و صلح پایدار در این کشور در برلین، پایتخت آلمان آغاز شد

آغاز اجلاس لیبی در برلین Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

اجلاس لیبی به منظور برقراری آتش‌بس و صلح پایدار در این کشور در برلین، پایتخت آلمان آغاز شد

آغاز اجلاس لیبی در برلین Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

اجلاس لیبی به منظور برقراری آتش‌بس و صلح پایدار در این کشور در برلین، پایتخت آلمان آغاز شد

آغاز اجلاس لیبی در برلین Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar

اجلاس لیبی به منظور برقراری آتش‌بس و صلح پایدار در این کشور در برلین، پایتخت آلمان آغاز شد

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها