آغار پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه

آغار پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه

پنجاه و پنجمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2019» که یکی از مهمترین جشنواره های ورزشی جهان است با حضور 17 تیم و 119 ورزشکار در میدان سلطان احمد استانبول آغاز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

آغار پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه Fotoğraf: Ahmet Bolat

پنجاه و پنجمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2019» که یکی از مهمترین جشنواره های ورزشی جهان است با حضور 17 تیم و 119 ورزشکار در میدان سلطان احمد استانبول آغاز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

آغار پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه Fotoğraf: Ahmet Bolat

پنجاه و پنجمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2019» که یکی از مهمترین جشنواره های ورزشی جهان است با حضور 17 تیم و 119 ورزشکار در میدان سلطان احمد استانبول آغاز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

آغار پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه Fotoğraf: Ahmet Bolat

پنجاه و پنجمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2019» که یکی از مهمترین جشنواره های ورزشی جهان است با حضور 17 تیم و 119 ورزشکار در میدان سلطان احمد استانبول آغاز شد. ( Ahmet Bolat - خبرگزاری آناتولی )

آغار پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه 2019 در استانبول آغاز شد. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

آغار پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه 2019 در استانبول آغاز شد. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

آغار پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه 2019 در استانبول آغاز شد. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

آغار پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه 2019 در استانبول آغاز شد. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

آغار پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه 2019 در استانبول آغاز شد. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

آغار پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

پنجاه‌ و پنجمین تور دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه 2019 در استانبول آغاز شد. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها