آزمایش موفقیت‌آمیز تکنولوژی ترکیه در مانور ناتو

آزمایش موفقیت‌آمیز تکنولوژی ترکیه در مانور ناتو

مانور نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» با نام «CWIX 2019» ماه گذشته در مرکز آمورش نیروی مشترک در شهر بیدگوشچ لهستان برگزار شد. ( HAVELSAN - خبرگزاری آناتولی )

آزمایش موفقیت‌آمیز تکنولوژی ترکیه در مانور ناتو Fotoğraf: HAVELSAN

مانور نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» با نام «CWIX 2019» ماه گذشته در مرکز آمورش نیروی مشترک در شهر بیدگوشچ لهستان برگزار شد. ( HAVELSAN - خبرگزاری آناتولی )

آزمایش موفقیت‌آمیز تکنولوژی ترکیه در مانور ناتو Fotoğraf: HAVELSAN

مانور نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» با نام «CWIX 2019» ماه گذشته در مرکز آمورش نیروی مشترک در شهر بیدگوشچ لهستان برگزار شد. ( HAVELSAN - خبرگزاری آناتولی )

آزمایش موفقیت‌آمیز تکنولوژی ترکیه در مانور ناتو Fotoğraf: HAVELSAN

مانور نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» با نام «CWIX 2019» ماه گذشته در مرکز آمورش نیروی مشترک در شهر بیدگوشچ لهستان برگزار شد. ( HAVELSAN - خبرگزاری آناتولی )

آزمایش موفقیت‌آمیز تکنولوژی ترکیه در مانور ناتو Fotoğraf: HAVELSAN

مانور نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» با نام «CWIX 2019» ماه گذشته در مرکز آمورش نیروی مشترک در شهر بیدگوشچ لهستان برگزار شد. ( HAVELSAN - خبرگزاری آناتولی )

آزمایش موفقیت‌آمیز تکنولوژی ترکیه در مانور ناتو Fotoğraf: HAVELSAN

مانور نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» با نام «CWIX 2019» ماه گذشته در مرکز آمورش نیروی مشترک در شهر بیدگوشچ لهستان برگزار شد. ( HAVELSAN - خبرگزاری آناتولی )

آزمایش موفقیت‌آمیز تکنولوژی ترکیه در مانور ناتو Fotoğraf: HAVELSAN

مانور نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» با نام «CWIX 2019» ماه گذشته در مرکز آمورش نیروی مشترک در شهر بیدگوشچ لهستان برگزار شد. ( HAVELSAN - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها