آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در قونیه ترکیه

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در قونیه ترکیه

آبشار «اوچان سو» در شهر قونیه ترکیه با زیبایی های طبیعی خود مورد استقبال گسترده گردشگران قرار گرفته است. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در قونیه ترکیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

آبشار «اوچان سو» در شهر قونیه ترکیه با زیبایی های طبیعی خود مورد استقبال گسترده گردشگران قرار گرفته است. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در قونیه ترکیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

آبشار «اوچان سو» در شهر قونیه ترکیه با زیبایی های طبیعی خود مورد استقبال گسترده گردشگران قرار گرفته است. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در قونیه ترکیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

آبشار «اوچان سو» در شهر قونیه ترکیه با زیبایی های طبیعی خود مورد استقبال گسترده گردشگران قرار گرفته است. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در قونیه ترکیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

آبشار «اوچان سو» در شهر قونیه ترکیه با زیبایی های طبیعی خود مورد استقبال گسترده گردشگران قرار گرفته است. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در قونیه ترکیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

آبشار «اوچان سو» در شهر قونیه ترکیه با زیبایی های طبیعی خود مورد استقبال گسترده گردشگران قرار گرفته است. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در قونیه ترکیه Fotoğraf: Abdullah Coşkun

آبشار «اوچان سو» در شهر قونیه ترکیه با زیبایی های طبیعی خود مورد استقبال گسترده گردشگران قرار گرفته است. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها