آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در آنتالیای ترکیه

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در آنتالیای ترکیه

آبشار «اوچان سو» در شهرستان گون دوغموش استان آنتالیای ترکیه، با طبیعت زیبا، هوای خنک و دلنشین خود در فصل تابستان مورد توجه هزاران گردشگر داخلی و خارجی قرار می گیرد. ( Sinan Özmüş - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در آنتالیای ترکیه Fotoğraf: Sinan Özmüş

آبشار «اوچان سو» در شهرستان گون دوغموش استان آنتالیای ترکیه، با طبیعت زیبا، هوای خنک و دلنشین خود در فصل تابستان مورد توجه هزاران گردشگر داخلی و خارجی قرار می گیرد. ( Sinan Özmüş - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در آنتالیای ترکیه Fotoğraf: Sinan Özmüş

آبشار «اوچان سو» در شهرستان گون دوغموش استان آنتالیای ترکیه، با طبیعت زیبا، هوای خنک و دلنشین خود در فصل تابستان مورد توجه هزاران گردشگر داخلی و خارجی قرار می گیرد. ( Sinan Özmüş - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در آنتالیای ترکیه Fotoğraf: Sinan Özmüş

آبشار «اوچان سو» در شهرستان گون دوغموش استان آنتالیای ترکیه، با طبیعت زیبا، هوای خنک و دلنشین خود در فصل تابستان مورد توجه هزاران گردشگر داخلی و خارجی قرار می گیرد. ( Sinan Özmüş - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در آنتالیای ترکیه Fotoğraf: Sinan Özmüş

آبشار «اوچان سو» در شهرستان گون دوغموش استان آنتالیای ترکیه، با طبیعت زیبا، هوای خنک و دلنشین خود در فصل تابستان مورد توجه هزاران گردشگر داخلی و خارجی قرار می گیرد. ( Sinan Özmüş - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در آنتالیای ترکیه Fotoğraf: Sinan Özmüş

آبشار «اوچان سو» در شهرستان گون دوغموش استان آنتالیای ترکیه، با طبیعت زیبا، هوای خنک و دلنشین خود در فصل تابستان مورد توجه هزاران گردشگر داخلی و خارجی قرار می گیرد. ( Sinan Özmüş - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در آنتالیای ترکیه Fotoğraf: Sinan Özmüş

آبشار «اوچان سو» در شهرستان گون دوغموش استان آنتالیای ترکیه، با طبیعت زیبا، هوای خنک و دلنشین خود در فصل تابستان مورد توجه هزاران گردشگر داخلی و خارجی قرار می گیرد. ( Sinan Özmüş - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در آنتالیای ترکیه Fotoğraf: Sinan Özmüş

آبشار «اوچان سو» در شهرستان گون دوغموش استان آنتالیای ترکیه، با طبیعت زیبا، هوای خنک و دلنشین خود در فصل تابستان مورد توجه هزاران گردشگر داخلی و خارجی قرار می گیرد. ( Sinan Özmüş - خبرگزاری آناتولی )

آبشار «اوچان سو»؛ بهشت پنهان در آنتالیای ترکیه Fotoğraf: Sinan Özmüş

آبشار «اوچان سو» در شهرستان گون دوغموش استان آنتالیای ترکیه، با طبیعت زیبا، هوای خنک و دلنشین خود در فصل تابستان مورد توجه هزاران گردشگر داخلی و خارجی قرار می گیرد. ( Sinan Özmüş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها