انتقال 29.7 میلیارد متر مکعب گاز از طریق «تاناپ»

میزان جریان گاز طبیعی از خط لوله ترانس آناتولی «تاناپ» با احتساب خط لوله ترانس آدریاتیک «تاپ» از 12 ژوئن 2018 تاکنون به 29.7 میلیارد متر مکعب رسیده است.

13.06.2022