ثبت رکورد جدید در صادرات صنعتی ترکیه

صادرات صنعتی ترکیه با 76 میلیارد و 947 میلیون دلار بیشترین صادرات دوره ژانویه تا مه را ثبت کرد.

09.06.2022