صادرات صنعتی ترکیه در ماه آوریل رکورد شکست

بخش صنعت ترکیه در ماه آوریل با 17 میلیارد و 741 میلیون دلار بیشترین صادرات طی یک ماه تمام دوره‌ها را به خود اختصاص داد

11.05.2022