تغییر مسیر تجارت نفت و گاز

اروپا واردات ال‌ان‌جی از ایالات متحده و فرآورده‌های نفتی از خاورمیانه را افزایش داد.

28.04.2022