بازیافت سالانه 1.1 میلیون تُن زباله پلاستیکی در ترکیه

حساسیت فزاینده نسبت به بازیافت زباله در ترکیه طی سال‌های اخیر با تصویب توافقنامه اقلیمی پاریس بار دیگر بیشتر شد.

22.11.2021