بیش از 80 درصد از جمعیت ترکیه دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند

در راستای مبارزه با ویروس کرونا در ترکیه بیش از 80 درصد از جمعیت بالای 18 سال کشور دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.

17.11.2021