هدف نیروگاه هسته‌ای آک‌‌کویو ترکیه؛ آلایندگی صفر

نیروگاه هسته‌ای آک‌‌کویو ترکیه تعهد (آلایندگی صفر2053) ناشی از توافقنامه آب و هوایی پاریس را به صورت دقیق و کامل اجرا می‌کند.

16.11.2021