فرودگاه بین‌المللی فضولی دروازه ارتباط قره‌باغ با جهان

اولین فرودگاه ساخته شده توسط جمهوری آذربایجان در سرزمین‌های آزاد شده از اشغال ارمنستان، طی مراسمی با حضور رؤسای جمهور ترکیه و آذربایجان افتتاح می‌شود.

25.10.2021