ادامه گسترش روابط ترکیه با آفریقا

ترکیه در ادامه توسعه و تقویت روز افزون روابط با آفریقا، از سال 2009 تاکنون 31 سفارتخانه در این قاره افتتاح کرد.

18.10.2021