نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی رشد اقتصاد ترکیه در سال 2021 را بازبینی کردند

اقتصاد ترکیه در سه ماهه دوم امسال 21.7 درصد رشد کرد

14.10.2021